1-857-312-8930 piayiti@comcast.net
Fèt Patwonal Senta-Akayè , 26 Jiyè 2019

Fèt Patwonal Senta-Akayè , 26 Jiyè 2019

5e Dimanch Karèm

5e Dimanch Karèm

Kijan Pou Nou Pratike Lamès La

Kijan Pou Nou Pratike Lamès La

Òdinè Lamès La KÒMANSMAN Pè a : O non Papa, ak Pitit la, ak Lesprisen an. Fidèl yo : Amèn! ...

Vandredi 03 avril 2020

Vandredi 03 avril 2020

Priyè Bondye ki la pou tout tan, ki gen tout pouvwa, ou ban nou nouvo prèv renmen ou a lè...

Jedi 02 avril 2020

Jedi 02 avril 2020

Franswa Pòl ki sen Priyè Granmèt, ou ban nou tan Karèm lan pou nou aprann viv lavi Kris la epi...

Mèkredi 01 avril 2020

Mèkredi 01 avril 2020

   Priyè Bondye, ou menm ki gen bon kè, klere kè fidèl ou yo k ap pirifye tèt yo nan...

Madi 31 Mas 2020

Madi 31 Mas 2020

Priyè Bondye ki te prepare sekou ki adapte pou frajilite nou, fè nou favè, tanpri, pou nou resevwa rezilta reparasyon...

Lendi 30 Mas 2020

Lendi 30 Mas 2020

Priyè Ou menm ki fè nou favè kapab kwè nan ou, Granmèt, tanpri souple, koute lapriyè nou pou tout moun...

Dimanch 29 Mas 2020

Dimanch 29 Mas 2020

Senkyèm Dimanch Tan Karèm Priyè Bondye, ki bay ni moun kòrèk yo rekonpans merit yo, ni pechè yo padon atravè...

Samdi 28 Mas 2020

Samdi 28 Mas 2020

Priyè Bondye Sovè nou an, tanpri souple, fè nou kapab kase tèt tounen vin jwenn ou, pou tout tan karèm...