1-857-312-8930 piayiti@comcast.net
Vin tire dlo pa w la Pi Ayiti MonikaFoundation INC
Vin tire dlo pa w la
Nap tann ou
Pi Ayiti
MonikaFoundation INC

MONIKA FOUNDATION Piayiti.org

Cash App: 857-312-8930 Thanks to our Supporters

Fè yon Don

Fondasyon Monika Vle Ede Tout Fanmy Kap Pase Yon Move Moman. Nou Ede Moun Fè Komès Oswa n Peye Lekòl Yon Timoun/Jèn. Depoze $10 Oswa Plis sou Cash App: 857-312-8930. Ede nou tou Gaye Pawòl Bondye a Chak Jou epi Bay Nouvèl sou Piayiti.org. Mèsi pou Sipò w.

Klike Isit la

FÈ YON KADO

Sipòte Monika Foundation nan Everett, MA sou Amazon: http //smile.amazon.com!

Mesaj Evèk Ayisyen yo

Kowona Viris

 

 

Chante Kreyòl Legliz Katolik.
Li piplis

Prefas ak Lapriyè pou Lamès.
Li piplis

Tout Priyè nou Bezwen Pou Grandi Lafwa nou.
Li piplis

Sak Sèvi pou Priyè Pèp nan Lamès.
Li piplis

LEKTI LAMÈS CHAK JOU

31 March 2020
Lekti Pou Lames Madi 31 Mas 2020
12:00 am  -  11:59 pm

KONTE BENEDIKSYON W

Lèt Damou Bondye Ekri w

Pòt Pawòl: Og Mandino ak Pè Beaudry

Chemen Lakwa

Pòt Pawòl: Pè Frantzy Petit-Homme

Chaplè

Vin medite sou lavi Jezi ak Mari nan lapriyè chaplè a

 MÈS 5e DIMANCH KARÈM

PAWAS KRIS WA, BROCKTON - 29 Mas 2020---->

Kowonaviris – Rete Lakay ou

Nouvèl

MESAJ EVEK AYISYEN YO SOU MALADI KOWONA VIRIS

MANJE GRATIS POU TOUT ELÈV

Pandan peyi a lòk la, Majistra Èvrèt la ap bay manje pou tout timoun lekòl alawonnbadè menm si w pa nan High School la oswa Whittier.

KISA: Elèv lekòl, Paran oswa Gadyen al chèche manje gratis.

KI KOTE:  Everett High School Oswa Whittier School. ADRÈS: 100 Elm St, Everett, MA 02149 Oswa 337 Broadway – Everett. Soti Lendi pou rive Vandredi (Kòmanse depi jodiya). A pati 11 zè dimaten rive 1 inè aprè midi. Gratis

MANJE GRATIS POU TOUT PÈSONAJ  

Pandan peyi a lòk la, Majistra Èvrèt la ap bay manje pou tout Granmoun kòmanse nan laj 60 tan gratis . KI KOTE: Connolly Center.  90 Chelsea St, Everett, MA 02149 Soti Lendi pou rive Vandredi (Kòmanse depi jodiya) komanse a pati 11 zè 30 dimaten rive 1 inè aprè midi. TEL: 617-394-2391 (Rele pou bay non ou ak adrès ou) Gratis (Yap pote l devan pòt kay ou)ABÒNE AK NOU GRATIS

Kite imèl ou pou w resevwa dènye nouvèl yo