1-857-312-8930 piayiti@comcast.net
Vin tire dlo pa w la
Nap tann ou
Pi Ayiti
MonikaFoundation INC

Deklarasyon Misyon Nou:

Se Yon Òganizasyon Ki La Pou Ede Fanmy Ki Nan Difikilte. Kòmanse Depi Boston Rive Ayiti,
Fondasyon Monika Pare Zòrèy Li, Pou Pote Bourad Bay Fanmy Kap Travèse Moman Difisil. Lide Sa
Soti Pou Onore Monika Schumacher Schmetz, Moun Peyi Almay, Ki Mouri, Men Ki Te Konn Ede
Yon Layik Ayisyen. Monika Ak Tout Mari Li Georg, Te Konn Voye $100 Kèkfwa, Pou Sipote Travay
Layik Sa An Ayiti. San Dola Sa Te Tankou Yon Ja. Anpil Moun Te Benefisye Ladan L.

Se Pou Sa, Fondasyon Monika Vle Ede Tout Fanmy Kap Pase Yon Move Moman. Nou La Pou Bay
Kout Men, Pa Egzanp Ede Yon Fanmy Ayisyen Fè Yon Komès, Oswa Peye Lekòl Yon Timoun. Men
Apre Sa, Fanmy Lan Dwe Pran Responsabilite L. Pou Fanmy Ki Nan Peyi Etranje, Si Moun Nan Ap
Travèse Yon Move Pa, Monika Fondasyon Ka Prete L Yon Ti Lajan San Enterè, Pou Debare L. Men
Apre Sa, Se Pou L Remèt Li, Si L Kapab. Se Pi Fò Pwoblèm Sa Yo, Nou Rankontre Nan Apostola Nou,
Keseswa Ayiti Oswa Boston. + Read More

Vini yon Anbasadè  pou fanmy yo!

Si w kwè nan chanjman, bay patisipasyon w.

Pote kole ak  yon kominote ki vle

ede fanmy ki nan bezwen .
Jan
27
lun
2020
APRANN ANGLÈ – $150 – EVERETT HIGH SCHOOL @ Everett High School
Jan 27 @ 6:00 – 8:00

Rezon : Respè nan travay ak devan Pitit – Valè nan Legliz ak Sosyete a – Vin pi Kretyen!

KISA: Aprann Anglè

KI KOTE:  Everett High School

ADRÈS: 100 Elm St, Everett, MA 02149

KI JOU: Chak Lendi ak Mèkredi (Kòmanse 27 Janvye, 2020)

AKILÈ: 6 zè nan aswè rive 8 tè diswa

PRI? $150

ENSKRIPSYON? 21, 22 ak 23 Janvye 2020 (mache ak kòb la).

AKILÈ: 5 kè nan aswè rive 8 tè diswa

ENVITASYON: Tout Ayisyen alawonnbadè: Everett, Malden, Medford, Saugus, Lynn elatriye…

KI BIS KI PASE LA?

BIS 110 (ki fè Wellington pou rive Wonderland estasyon) depose w devan lekòl la.

BIS 109 (ki fè Sullivan pou rive Linden Square estasyon), desann sou ‘Broadway ak Ferry St’ epi  mache pou 5 minit

BIS 104  (ki fè Malden pou rive Sullivan estasyon ), desann sou ‘Broadway ak Ferry St’ epi mache 5 minit.

KI TREN ki ka konekte m? Nenpòt, men desann nan: Malden, Sullivan oswa Wellington.

KONTAKTE: (617) 394-2490 pou Everett High School

MBTA: 617-222-3200 pou zafè bis

NEXTBUS.COM: sou tel ou (lap ba w akilè lòt bis la ap rive egzakteman).

ANONS : Pou ane sa, pa rete dèyè nan kamyonèt la, aprann Anglè! Travay ou, pitit ou, Legliz la ak sosyete a, ap pi respekte w si w konn pale Anglè. Mande travay ou jou «OFF », ki se jou konje a. Depi w di se pou rezon sa, yo ka ba w li. Gen plizyè nivo nan kou Anglè a, yap pase w yon tès anvan w kòmanse. $150 se lajan yon bèl rad oswa tenis. Bay tèt ou kado sa !

M pa gen okenn enterè nan piblikasyon kou Anglè sa. Enterè m, se ou menm. Lè ma wè wap pale Anglè kon dlo kokoye, map kontan epi Bondye ap souri. Lè w ale nan lamès oswa sèvis Pwotestan an Anglè, wap ka konprann. Se sa ki travay Nouvo Evanjelizasyon an.

Fon ti kanpe sou jèn ak reyinyon priyè chak semèn yo. Gade lamès oswa program televizyon an Anglè kòm lapriyè sou telefòn ou. Tande chante relijye an Anglè pou w evolye nan lang la. Li lè pou w ka li Bib Anglè a, menm jan ak Dirijan Legliz oswa Gwoup ou yo. Èske w pa wè tèt ou toujou atè, oswa wap bay yon fo souri lè pitit ou yo, bòs nan travay oswa dirijan Legliz yo rankontre?  Yap vide Anglè atè, epi w rete bèkèkè. Leve defi sa jodiya, al vanse nan Anglè a. M konte sou ou. Ou ka fè m konnen tou, si w ale.

Mèsi.

 

 

Jan
28
mar
2020
APRANN ANGLÈ – $150 – EVERETT HIGH SCHOOL @ Everett High School
Jan 28 @ 6:00 – 8:00

Rezon : Respè nan travay ak devan Pitit – Valè nan Legliz ak Sosyete a – Vin pi Kretyen!

KISA: Aprann Anglè

KI KOTE:  Everett High School

ADRÈS: 100 Elm St, Everett, MA 02149

KI JOU: Chak Lendi ak Mèkredi (Kòmanse 27 Janvye, 2020)

AKILÈ: 6 zè nan aswè rive 8 tè diswa

PRI? $150

ENSKRIPSYON? 21, 22 ak 23 Janvye 2020 (mache ak kòb la).

AKILÈ: 5 kè nan aswè rive 8 tè diswa

ENVITASYON: Tout Ayisyen alawonnbadè: Everett, Malden, Medford, Saugus, Lynn elatriye…

KI BIS KI PASE LA?

BIS 110 (ki fè Wellington pou rive Wonderland estasyon) depose w devan lekòl la.

BIS 109 (ki fè Sullivan pou rive Linden Square estasyon), desann sou ‘Broadway ak Ferry St’ epi  mache pou 5 minit

BIS 104  (ki fè Malden pou rive Sullivan estasyon ), desann sou ‘Broadway ak Ferry St’ epi mache 5 minit.

KI TREN ki ka konekte m? Nenpòt, men desann nan: Malden, Sullivan oswa Wellington.

KONTAKTE: (617) 394-2490 pou Everett High School

MBTA: 617-222-3200 pou zafè bis

NEXTBUS.COM: sou tel ou (lap ba w akilè lòt bis la ap rive egzakteman).

ANONS : Pou ane sa, pa rete dèyè nan kamyonèt la, aprann Anglè! Travay ou, pitit ou, Legliz la ak sosyete a, ap pi respekte w si w konn pale Anglè. Mande travay ou jou «OFF », ki se jou konje a. Depi w di se pou rezon sa, yo ka ba w li. Gen plizyè nivo nan kou Anglè a, yap pase w yon tès anvan w kòmanse. $150 se lajan yon bèl rad oswa tenis. Bay tèt ou kado sa !

M pa gen okenn enterè nan piblikasyon kou Anglè sa. Enterè m, se ou menm. Lè ma wè wap pale Anglè kon dlo kokoye, map kontan epi Bondye ap souri. Lè w ale nan lamès oswa sèvis Pwotestan an Anglè, wap ka konprann. Se sa ki travay Nouvo Evanjelizasyon an.

Fon ti kanpe sou jèn ak reyinyon priyè chak semèn yo. Gade lamès oswa program televizyon an Anglè kòm lapriyè sou telefòn ou. Tande chante relijye an Anglè pou w evolye nan lang la. Li lè pou w ka li Bib Anglè a, menm jan ak Dirijan Legliz oswa Gwoup ou yo. Èske w pa wè tèt ou toujou atè, oswa wap bay yon fo souri lè pitit ou yo, bòs nan travay oswa dirijan Legliz yo rankontre?  Yap vide Anglè atè, epi w rete bèkèkè. Leve defi sa jodiya, al vanse nan Anglè a. M konte sou ou. Ou ka fè m konnen tou, si w ale.

Mèsi.

 

 

Jan
29
mer
2020
APRANN ANGLÈ – $150 – EVERETT HIGH SCHOOL @ Everett High School
Jan 29 @ 6:00 – 8:00

Rezon : Respè nan travay ak devan Pitit – Valè nan Legliz ak Sosyete a – Vin pi Kretyen!

KISA: Aprann Anglè

KI KOTE:  Everett High School

ADRÈS: 100 Elm St, Everett, MA 02149

KI JOU: Chak Lendi ak Mèkredi (Kòmanse 27 Janvye, 2020)

AKILÈ: 6 zè nan aswè rive 8 tè diswa

PRI? $150

ENSKRIPSYON? 21, 22 ak 23 Janvye 2020 (mache ak kòb la).

AKILÈ: 5 kè nan aswè rive 8 tè diswa

ENVITASYON: Tout Ayisyen alawonnbadè: Everett, Malden, Medford, Saugus, Lynn elatriye…

KI BIS KI PASE LA?

BIS 110 (ki fè Wellington pou rive Wonderland estasyon) depose w devan lekòl la.

BIS 109 (ki fè Sullivan pou rive Linden Square estasyon), desann sou ‘Broadway ak Ferry St’ epi  mache pou 5 minit

BIS 104  (ki fè Malden pou rive Sullivan estasyon ), desann sou ‘Broadway ak Ferry St’ epi mache 5 minit.

KI TREN ki ka konekte m? Nenpòt, men desann nan: Malden, Sullivan oswa Wellington.

KONTAKTE: (617) 394-2490 pou Everett High School

MBTA: 617-222-3200 pou zafè bis

NEXTBUS.COM: sou tel ou (lap ba w akilè lòt bis la ap rive egzakteman).

ANONS : Pou ane sa, pa rete dèyè nan kamyonèt la, aprann Anglè! Travay ou, pitit ou, Legliz la ak sosyete a, ap pi respekte w si w konn pale Anglè. Mande travay ou jou «OFF », ki se jou konje a. Depi w di se pou rezon sa, yo ka ba w li. Gen plizyè nivo nan kou Anglè a, yap pase w yon tès anvan w kòmanse. $150 se lajan yon bèl rad oswa tenis. Bay tèt ou kado sa !

M pa gen okenn enterè nan piblikasyon kou Anglè sa. Enterè m, se ou menm. Lè ma wè wap pale Anglè kon dlo kokoye, map kontan epi Bondye ap souri. Lè w ale nan lamès oswa sèvis Pwotestan an Anglè, wap ka konprann. Se sa ki travay Nouvo Evanjelizasyon an.

Fon ti kanpe sou jèn ak reyinyon priyè chak semèn yo. Gade lamès oswa program televizyon an Anglè kòm lapriyè sou telefòn ou. Tande chante relijye an Anglè pou w evolye nan lang la. Li lè pou w ka li Bib Anglè a, menm jan ak Dirijan Legliz oswa Gwoup ou yo. Èske w pa wè tèt ou toujou atè, oswa wap bay yon fo souri lè pitit ou yo, bòs nan travay oswa dirijan Legliz yo rankontre?  Yap vide Anglè atè, epi w rete bèkèkè. Leve defi sa jodiya, al vanse nan Anglè a. M konte sou ou. Ou ka fè m konnen tou, si w ale.

Mèsi.

 

 

Jan
30
jeu
2020
APRANN ANGLÈ – $150 – EVERETT HIGH SCHOOL @ Everett High School
Jan 30 @ 6:00 – 8:00

Rezon : Respè nan travay ak devan Pitit – Valè nan Legliz ak Sosyete a – Vin pi Kretyen!

KISA: Aprann Anglè

KI KOTE:  Everett High School

ADRÈS: 100 Elm St, Everett, MA 02149

KI JOU: Chak Lendi ak Mèkredi (Kòmanse 27 Janvye, 2020)

AKILÈ: 6 zè nan aswè rive 8 tè diswa

PRI? $150

ENSKRIPSYON? 21, 22 ak 23 Janvye 2020 (mache ak kòb la).

AKILÈ: 5 kè nan aswè rive 8 tè diswa

ENVITASYON: Tout Ayisyen alawonnbadè: Everett, Malden, Medford, Saugus, Lynn elatriye…

KI BIS KI PASE LA?

BIS 110 (ki fè Wellington pou rive Wonderland estasyon) depose w devan lekòl la.

BIS 109 (ki fè Sullivan pou rive Linden Square estasyon), desann sou ‘Broadway ak Ferry St’ epi  mache pou 5 minit

BIS 104  (ki fè Malden pou rive Sullivan estasyon ), desann sou ‘Broadway ak Ferry St’ epi mache 5 minit.

KI TREN ki ka konekte m? Nenpòt, men desann nan: Malden, Sullivan oswa Wellington.

KONTAKTE: (617) 394-2490 pou Everett High School

MBTA: 617-222-3200 pou zafè bis

NEXTBUS.COM: sou tel ou (lap ba w akilè lòt bis la ap rive egzakteman).

ANONS : Pou ane sa, pa rete dèyè nan kamyonèt la, aprann Anglè! Travay ou, pitit ou, Legliz la ak sosyete a, ap pi respekte w si w konn pale Anglè. Mande travay ou jou «OFF », ki se jou konje a. Depi w di se pou rezon sa, yo ka ba w li. Gen plizyè nivo nan kou Anglè a, yap pase w yon tès anvan w kòmanse. $150 se lajan yon bèl rad oswa tenis. Bay tèt ou kado sa !

M pa gen okenn enterè nan piblikasyon kou Anglè sa. Enterè m, se ou menm. Lè ma wè wap pale Anglè kon dlo kokoye, map kontan epi Bondye ap souri. Lè w ale nan lamès oswa sèvis Pwotestan an Anglè, wap ka konprann. Se sa ki travay Nouvo Evanjelizasyon an.

Fon ti kanpe sou jèn ak reyinyon priyè chak semèn yo. Gade lamès oswa program televizyon an Anglè kòm lapriyè sou telefòn ou. Tande chante relijye an Anglè pou w evolye nan lang la. Li lè pou w ka li Bib Anglè a, menm jan ak Dirijan Legliz oswa Gwoup ou yo. Èske w pa wè tèt ou toujou atè, oswa wap bay yon fo souri lè pitit ou yo, bòs nan travay oswa dirijan Legliz yo rankontre?  Yap vide Anglè atè, epi w rete bèkèkè. Leve defi sa jodiya, al vanse nan Anglè a. M konte sou ou. Ou ka fè m konnen tou, si w ale.

Mèsi.

 

 

Jan
31
ven
2020
APRANN ANGLÈ – $150 – EVERETT HIGH SCHOOL @ Everett High School
Jan 31 @ 6:00 – 8:00

Rezon : Respè nan travay ak devan Pitit – Valè nan Legliz ak Sosyete a – Vin pi Kretyen!

KISA: Aprann Anglè

KI KOTE:  Everett High School

ADRÈS: 100 Elm St, Everett, MA 02149

KI JOU: Chak Lendi ak Mèkredi (Kòmanse 27 Janvye, 2020)

AKILÈ: 6 zè nan aswè rive 8 tè diswa

PRI? $150

ENSKRIPSYON? 21, 22 ak 23 Janvye 2020 (mache ak kòb la).

AKILÈ: 5 kè nan aswè rive 8 tè diswa

ENVITASYON: Tout Ayisyen alawonnbadè: Everett, Malden, Medford, Saugus, Lynn elatriye…

KI BIS KI PASE LA?

BIS 110 (ki fè Wellington pou rive Wonderland estasyon) depose w devan lekòl la.

BIS 109 (ki fè Sullivan pou rive Linden Square estasyon), desann sou ‘Broadway ak Ferry St’ epi  mache pou 5 minit

BIS 104  (ki fè Malden pou rive Sullivan estasyon ), desann sou ‘Broadway ak Ferry St’ epi mache 5 minit.

KI TREN ki ka konekte m? Nenpòt, men desann nan: Malden, Sullivan oswa Wellington.

KONTAKTE: (617) 394-2490 pou Everett High School

MBTA: 617-222-3200 pou zafè bis

NEXTBUS.COM: sou tel ou (lap ba w akilè lòt bis la ap rive egzakteman).

ANONS : Pou ane sa, pa rete dèyè nan kamyonèt la, aprann Anglè! Travay ou, pitit ou, Legliz la ak sosyete a, ap pi respekte w si w konn pale Anglè. Mande travay ou jou «OFF », ki se jou konje a. Depi w di se pou rezon sa, yo ka ba w li. Gen plizyè nivo nan kou Anglè a, yap pase w yon tès anvan w kòmanse. $150 se lajan yon bèl rad oswa tenis. Bay tèt ou kado sa !

M pa gen okenn enterè nan piblikasyon kou Anglè sa. Enterè m, se ou menm. Lè ma wè wap pale Anglè kon dlo kokoye, map kontan epi Bondye ap souri. Lè w ale nan lamès oswa sèvis Pwotestan an Anglè, wap ka konprann. Se sa ki travay Nouvo Evanjelizasyon an.

Fon ti kanpe sou jèn ak reyinyon priyè chak semèn yo. Gade lamès oswa program televizyon an Anglè kòm lapriyè sou telefòn ou. Tande chante relijye an Anglè pou w evolye nan lang la. Li lè pou w ka li Bib Anglè a, menm jan ak Dirijan Legliz oswa Gwoup ou yo. Èske w pa wè tèt ou toujou atè, oswa wap bay yon fo souri lè pitit ou yo, bòs nan travay oswa dirijan Legliz yo rankontre?  Yap vide Anglè atè, epi w rete bèkèkè. Leve defi sa jodiya, al vanse nan Anglè a. M konte sou ou. Ou ka fè m konnen tou, si w ale.

Mèsi.