TEL ::::: 1-857-312-8930

FOMASYON PASTORAL

1)   Teyoloji yon sijè pou n aprann                 https://youtu.be/l1mHXY-4-OI

2)   Nouvo Wòl Layik yo                                https://youtu.be/yJgOQFMF31Y

3)   Estrikti ak Misyon Legliz La                           https://youtu.be/TWqm_yylDU0

4)   Jezi, Mesaj Li, Misyon Li, ak Ministè Li      https://youtu.be/UT-n_g0RBTY

5)   Pawòl Labib la                                        https://youtu.be/fTZZPVZmfqY

6)   Lapriyè                                                  https://youtu.be/VUEj2cxJKkY

7)   Litiji                                                      https://youtu.be/cx6XySvMRbc

8)   Moralite                                                 https://youtu.be/sTtdmvMRrKo

9)   Yon Sèl Legliz, Tout Kalite Moun               https://youtu.be/UgNqGQWDkas

Litij – Paul Dorsinville                                   https://youtu.be/BuAjitGNkQk