Yon Zouti pou Apostola!
Kote nou Kretyen Katolik, Layik Angaje, Relijye, Pè ak tout moun ki enterese nan Lang Kreyòl Ayisyen an?
Me yon ti liv ki gen tout priyè ansyen yo ak kèk nouvo tou. Tout priyè Lamès yo ladan l tou.
Achte ti liv sa pou $5 US, benefis la pral sipòte layik angaje nan peyi Ayiti.

Fè kantite kòmand nou bezwen. Peye 💰 ak Zelle, CashApp nan nimewo sa: +1 (561) 287-1012, oswa ak PayPal sou sit Monika Foundation an.

Si n Ayiti peye 💰 ak MonCash sou nimewo sa +509 4829 3422 epi voye yon imèl ba nou sou Piayiti@comcast.net