LAPRIYÈ APRE KOMINYON


10 Things You Should Know about the Lord's Supper and Communion

Jezi pa m nan, M kwè ou prezan sou fòm pen ak diven nan lamès la. M renmen w pase tout bagay. M ta renmen resevwa w nan bouch mwen. Kòm m pa ka la sou plas. Fè m santi prezans ou nan kè mwen. M tèlman kwè nan sa, se konmsi m wè w chita la ak mwen. Pa janm kite m separe ak ou. Amèn. Otè: Sen Alfons Ligouri (1696-1787). Tradiktè: Marie Philomène Péan, D.Min., (Sè Filo)..

PayPal - la solution de paiement en ligne la plus simple et la plus sécurisée !

Sipòte Piayiti ak Monika Fondasyon// Help the work of Monika Foundation and Piayiti or Well of Faith// Piayiti et Monika Fondation attend vôtre support!
Mèsi-Thanks-Merci
🙏