TEL ::::: 1-857-312-8930

Posts by Philomene Pean

Jedi 27 Fevriye 2020

Jedi 27 Fevriye 2020

  Priyè Aksyon nou yo, tanpri, Granmèt, antan ou ap soufle, pran devan yo; epi antan ou ap ede, swiv...

Samdi 22 Fevriye 2020   (koulè blan)

Samdi 22 Fevriye 2020 (koulè blan)

Priyè Fè nou favè, tanpri, Bondye ki gen tout pouvwa, pou ou pa pèmèt nou frape ak okenn boulvèsman, nou...

Vandredi 21  Fevriye 2020   (koulè Vèt)

Vandredi 21 Fevriye 2020 (koulè Vèt)

Damyen ki sen, evèk, doktè legliz la (Blan) Priyè Fè nou favè, tanpri, Bondye ki gen tout pouvwa a, pou...

Jedi 20  Fevriye 2020   (koulè Vèt)

Jedi 20 Fevriye 2020 (koulè Vèt)

Priyè Granmèt, fè nou viv tout moman lavi nou nan respè pou non ou ki sen, li menm ki pa...

Mèkredi 19 Fevriye 2020   (koulè Vèt)

Mèkredi 19 Fevriye 2020 (koulè Vèt)

Priyè Granmèt, se pou ou fè nou viv toutan nan lamou ak respè pou non ou ki sen ou menm...

Lendi 10 Fevriye 2020   (koulè Vèt) Eskolastik ki sen, monyal

Lendi 10 Fevriye 2020 (koulè Vèt) Eskolastik ki sen, monyal

Priyè Antan n ap fè sonje sent Eskolastik, vyèj, n ap priye, Granmèt, pou sou egzanp li, nou sèvi ou...

Lendi 10 Fevriye 2020

Lendi 10 Fevriye 2020

Fèt Sen Skolastik mwàn Priyè Antan n ap fè sonje sent Eskolastik, vyèj, n ap priye, Granmèt, pou sou egzanp...

Madi 18 Fevriye 2020   (koulè Vèt)

Madi 18 Fevriye 2020 (koulè Vèt)

Bènadèt Soubiwou ki sen, Relijyez ( koulè Blan) Priyè : Granmèt ou menm ki se renmen, ou ki te bay...

Lundi 17 Fevriye 2020   (koulè Vèt)

Lundi 17 Fevriye 2020 (koulè Vèt)

Set fondatè ki sen nan lod sèvit yo (Blan) Priyè Pyete frè yo ki sen yo, Granmèt, vide l ak...

Dimanch 16 Fevriye 2020   (koulè Vèt)

Dimanch 16 Fevriye 2020 (koulè Vèt)

Sizyèm Dimanch Tan Òdinè Priyè Bondye, ki renmen abite nan kè dwat epi sensè, ba nou pou nou egziste nan...