TEL ::::: 1-857-312-8930

Posts by Philomene Pean

Samdi 15 Fevriye 2020  (koulèVèt)

Samdi 15 Fevriye 2020 (koulèVèt)

Priyè Bondye ki gen tout pouvwa, ki gen bon kè, se gras ou ki fè fidèl ou yo kapab sèvi...

Vandredi 14 Fevriye 2020  (koulè Vèt)

Vandredi 14 Fevriye 2020 (koulè Vèt)

Blan Siril ki sen, mwàn ak Metod ki sen, evèk Priyè Bondye, ki te klere nasyon slav yo pa lentèmedyè...

Jedi 13 Fevriye 2020  (koulè Vèt)

Jedi 13 Fevriye 2020 (koulè Vèt)

Priyè Bondye ki la pou toutan, ki gen tout pouvwa, fè nou toujou vle sa ou menm ou vle, fè...

Mèkredi 12 Fevriye 2020  (koulè Vèt)

Mèkredi 12 Fevriye 2020 (koulè Vèt)

Priyè Bondye ki la pou toutan epi ki gen tout pouvwa a, ou menm nou kapab rele Papa nou, fè...

Samdi -08 Fevriye 2020- (koulè Vèt)                                   Fet Jewom Emilyen ki sen (koulè Blan)

Samdi -08 Fevriye 2020- (koulè Vèt) Fet Jewom Emilyen ki sen (koulè Blan)

Priyè Bondye, Papa mizerikod, gras a entèsesyon Sen Jewom, fè nou favè pou espri adopsyon an, ki fè yo rele...

Prech pou dimanch 02 Fevriye a / Fet prezantasyon oubyen premye paret Jezi

Prech pou dimanch 02 Fevriye a / Fet prezantasyon oubyen premye paret Jezi

Vandredi 07 Fevriye 2020    –Vèt–

Vandredi 07 Fevriye 2020 –Vèt–

Priyè Fè fidèl ou yo favè, Granmèt, antreteni nan yo lafwa, lesperans ak lacharite, konsa yo va pran akè pou...

Jedi 06 Fevriye 2020 —Wouj— Pol Miki ki sen ak konpayèl li yo, mati–

Jedi 06 Fevriye 2020 —Wouj— Pol Miki ki sen ak konpayèl li yo, mati–

Priyè Bondye, fos tout sen yo, ki te aksepte rele sen mati yo pou Sen Pol Miki ak konpayon l...

Mèkredi -05- Fevriye 2020    -Wouj Agat ki sen, mati-

Mèkredi -05- Fevriye 2020 -Wouj Agat ki sen, mati-

Priyè Se pou sent Agat, vyèj epi mati, mande padon pou nou avèk ensistans, tanpri Granmèt, li menm ki te...

Madi -04 2020-  Vèt

Madi -04 2020- Vèt

Premye moso labib Lekti nan dezyèm liv Samyèl 18, 9-10. 14. 24-25. 30-32; 19, 1-4 Absalon al kontre ak kèk...