TEL ::::: 1-857-312-8930

Posts by Philomene Pean

Jedi 12 Mas 2020

Jedi 12 Mas 2020

Priyè Bondye, ki fè moun retounen vin san fot epi ki renmen yo konsa, dirije kè sèvitè ou yo kote...

Mèkredi 11 Mas 2020

Mèkredi 11 Mas 2020

Priyè Fè fanmiy ou an toujou pwofite bon aksyon yo, Granmèt, epi ankouraje l ak sekou koulye a, yon fason...

Madi 10 Mas 2020

Madi 10 Mas 2020

Priyè Pwoteje legliz ou a, Granmèt, tanpri, ak yon padon ki pa janm sispann;  epi, kòm san ou menm ras...

Lendi 09 Mas 2020

Lendi 09 Mas 2020

Franswaz moun peyi Wom ki sen, relijyez Priyè Bondye, ki te pase lòd metrize kò yo, pou gerizon nanm yo,...

Samdi 07 Mas 2020

Samdi 07 Mas 2020

Priyè Konvèti kè nou nan direksyon ou, Papa ki egziste tout tan, pou nou menm k ap chèche tout tan...

Vandredi 06 Mas 2020

Vandredi 06 Mas 2020

Priyè Bay fidèl ou yo posibilite, tanpri, Granmèt, pou yo obsève tan k ap prepare Pak la, jan sa dwe ...

Jezi 05 Mas 2020

Jezi 05 Mas 2020

Priyè Bondye ki la pou tout tan, ki gen tout pouvwa, ou menm k ap gouvènen syèl la ak tè...

Mèkredi 04  Mas

Mèkredi 04 Mas

Priyè Nan byenveyans ou, Granmèt, vire je ou gade pèp ou a k ap eseye sèp ou a k ap...

Madi 03 Mas 2020

Madi 03 Mas 2020

http://afchaiti.net/les-mysteres-du-jour/ Priyè Bondye, voye je ou gade fanmi ou lan, fè nou rive metrize sans nou yo, lè sa a...

Dimanch 01 Mas 2020 Premye dimanch tan Karèm

Dimanch 01 Mas 2020 Premye dimanch tan Karèm

Priyè Fè nou favè, Bondye ki gen tout pouvwa, pou, gras a egzèsis sakreman karèm chak ane a, nou fè...