TEL ::::: 1-857-312-8930

EVANJELIZASYON

Premye ak dezyèm pati lamès rankont nasyonal Ayisyen nan Boston.

Se Sant Apostola Ayisyen nan Nouyòk ki te òganize l.