Premye ak dezyèm pati lamès rankont nasyonal Ayisyen nan Boston.

Se Sant Apostola Ayisyen nan Nouyòk ki te òganize l.