Fondasyon Monika

FONDASYON MONIKA

KILÈS NOU YE?

Pòt Pawòl: Ekip la

VINI YON ANBASADÈ POU FANMY YO!

SIPÒTE NOU NAN: AMAZONSMILE.COM (MONIKA FOUNDATION)

BAY $10 POU MISYON ‘PIAYITI.ORG’ NAN CASHAPP : +1857-312-8930