TEL ::::: 1-857-312-8930

Sè Luisa mouri asasinen

Sè Luisa Dell’orto se yon mè ki te ap travay nan Peyi d’Ayiti depi 20 lane ki mouri anba bal asasen jou ki te Samdi 25 Jen an. Rezon lanmò li pa ko fin eklesi. Sè Luisa se yon relijyez italyen ki te rantre Ayiti vin travay ak timoun ki ap viv nan lari yo. Apre atak la , li al mouri Lopital. Li mouri 2 jou avan dat anivèsè li ki ta pral ba li 65 lane. Li te travay kom pwofesè Filozfi, Istwa ak Doktrin Sosyal Legliz Katolik. Se pou nanm li jwenn repo.