1-857-312-8930 piayiti@comcast.net
Refleksyon 23e Dimanch Tan Òdinè – Ane Se

Sant Lavi nou

Nan 23yèm Dimanch odinè a, Jezi envite nou fè yon retrèt. Li envite nou chita, reflechi epi planifye kòman nou kapab vin disip li tout bon vre. Li di: “Yon moun pa ka vin patizan m, si li pa pitom pase papa l, manman l, madanm li, pitit li, frè l ak sè l”.

Jezi te deja di nou, pi gran kòmandman, se renmen Bondye ak tout kè nou, ak tout nanm nou epi ak tout fòs nou. Sa vle di se Bondye ki dwe an premye nan lavi nou. Se li ki sant lavi nou. Se pa pitit nou, paske genyen risk pou nou renmen pitit la plis, ke li renmen tèt li. Se pa madanm nan, oubyen mari a, paske nou ka fè patnè a santi, li esklav renmen w nan. Se pa menm tèt ou, paske ou ka konprann, ou menm se dènye referans la, pa gen lòt ankò.

Premye moso labib la, ba nou asirans Bondye ap mete sajès li nan kè nou, pou nou reponn ak gwo egzijans, pou nou vin pitit li.

Pè Lorant Alfred, Dyosèz Fòlibète, Ayiti