1-857-312-8930 piayiti@comcast.net
Refleksyon 20e Dimanch Tan Òdinè – Ane Se

Yon bon misyonè toujou ap panse pou jwenn mwayen ki pi efikas pou evanjelize pòsyon pèp Bondye lap akonpanye a. Jezi pa te depaman ak lide sa. Nan Levanjil 20yèm Dimanch odinè a li itilize yon fòm daki ki rele paradòks. Nan fòm pale sa, sa li di a kontrè a tout sa moun ta panse. Lè w pale an daki ou atire atansyon moun plis sou sa ou di a. Tout moun ap kesyone, tout moun ap entèprete, tout moun vle konprann sa ou di a. Lè Jezi di se pa lapè li vin pote sou tè a, men se lagè se dife; tout moun etone, ni moun ki kretyen, ni moun ki pa kretyen. Epi moun yo pa sispann reflechi sou koze sa.
Se lapè Jezi vle pou nou. Men se pa yon lapè kase fèy kouvri sa, ni “yon banm lapè” granmoun yo konn di timoun yo. Lapè Jezi ap ban nou an, nou pap rive ladan san difikilte san problèm. Depi yon moun, yon asosiyasyon oubyen yon sosyete rantre nan travay gaye levanjil la ou pap janm kapab viv anpè. Paske pawòl Bondye a pral  blese kè nou. Se lè nou gen kouraj kite l blese pou move san ki nan kè nou an koule; epi se lè li fin koule nap vin yon moun nouvo. Se lè sa sèlman nap kapab viv nan kè poze nan lapè Jezi vin pote a.
Lapè Jezi vle pou nou an, se yon lapè total, kap reyalize sèlman lè sosyete a transfòme nan rasin li. Se sak fè Jezi pale de konfli nan nivo ki pi sansib nan sosyete ki se nan fanmiy yo ki se baz oubyen rasin sosyete yo. ” Papa ap leve kont pitit, pitit ap leve kont papa; Manman ap leve kont pitit fiy, pitit fiy ap leve kont manman”. Si konfli a ka rantre nan fanmiy pa gen kote li pap rive. Vrè lapè Jezi vle pou nou an  ap pase pa yon transfomasyon nan tout konsyans pèp yo ak  chak grenn moun. Lè sa nap gen yon mond kote pa gen konpetisyon, san opozisyon, ni krim, ni masak pap gen plas pou yo, kote pap gen goumen yonn ak lòt.  An nou mande Bondye pou kalite dife renmen sa limen pou vin pirifye tout fas tè a..

Pè Lorant Alfred, Dyosèz Fòlibète