LAPRIYÈ INIVESEL

LAPRIYÈ INIVESEL DIMANCH 11 OKTOB 2020

           1- Nap lapriyè pou Pap la, evèk yo, pè yo, tout relijye ak relijyez ki gen gen responsabilte kondui pep Bondye a sou chemen lafwa a . Pou grangou ak bezwen pa kite yo pedi tout sans responsabilite vokasyon . ansanm an nou lapriyè…

2- An nou lapriyè pou tout responsab peyi yo nan mond la. Pou Bondye ede yo pran bon jan desizyon pou konte sila ki pi pov yo tou nan lis priyorite yo. An nou mande bondye fe yo konprann ke sila ki lis pov yo ki lage 2 bra balanse nan lari a ap tann yon envitasyon tou pou jwenn ti kal ke kontan. Ansanm an nou lapriyè

3- Nap lapriyè pou tout moun ki malad. Tout moun kap soufri nan mond la. Nap sonje lapriye pou tout moun kap mouri nan peyi d’Ayiti anba ensekirite. Ansanm an nou lapriyè

4- Pou nou tout ak nou chak kap fete yon evènman enpotan nan lavi nou. An nou mande Bondye benediksyon lagras li. An nou pran yon ti tan an silans…… Ansanm an nou lapriyè