LAPRIYÈ INIVESEL

LAPRIYÈ INIVESEL DIMANCH 30 OUT 2020

  1. Nan moman sa a , kote maladi kowona fe nou we kijan mond la frajil, an nou lapriye pou nou mande Bondye soutni Legliz la ak oganizasyon kretyen yo , pou yo rive aprann ankouraje solidarite ki dwe egziste ant kretyen yo. Konsa aksyon Legliz la va pote plis fwi. Ansanm an nou lapriye.

2. An nou lapriye pou kominote entenasyonal la rive pran konsyans sou pwoblem mond la. Pou yo mete bon jan estrateji an plas pou riches late rive  pataje nan respe bay sila yo ki plis nan bezwen. Ansanm an nou lapriye.

3. Nan moman rantre lekol la, an nou lapriye pou sila yo ki nan gwo difikilte. Pou yo rive jwenn espwa nan yon demen miyo. Ansanm an nou kapriye

4. An nou mande Bondye beni kominote nou an. Pirifye ke nou pou nou ka rive viv plis nan padone youn lot ak nan lanmou youn pou lot. Pou nou rive viv byen ak tout moun nou rankontre sou wout nou. Ansanm an nou lapriye.

5. An nou pran yon ti tan an silans : Pou nou prezante entansyon pesonèl nou yo devan Granmèt la. N ap sonje tou sila yo kap fete yon evènman enpotan nan lavi yo semenn sa a. Ansanm an nou lapriyè.