1-857-312-8930 piayiti@comcast.net
LAPRIYÈ INIVESEL

LAPRIYÈ INIVESEL DIMANCH RAMO 2020

An nou lapriyè pou Legliz Jezi Kri a, espesialman pou tout moun ki gen mision pou veye sou lafwa pèp Bondye a, tankou Pap la ak tout kolaboratè li yo. Pou yo ede nou konprann ke Bondye toujou bò kote moun ki ap fè byen an, menm lè yo ta sanble pèdi batay la.

An nou Lapriyè

An nou lapriyè pou tout moun ki gen responsabilite politik, ekonomik, sosial toutpatou sou latè. Espesyalman pou tout otorite nan peyi nou Ayiti. Pou yo travay pou kapab gen plis jistis, plis tèt ansanm, plis verite tout bon vre nan sosiete nou an.

An nou Lapriyè

An nou lapriyè pou tout moun ki malad, tout sila yo ki ap soufri nan kò yo, nan santiman yo ak na lespri yo. Pou difikilte ak pwoblèm y ap rankontre pa fè yo pèdi konfians ak espwa yo nan Granmèt la.

An nou Lapriyè

An nou lapriyè, pou kominote nou fòme isit la maten an. Pou menm jan ak bon lawon an, nou viv nan verite, nou rekonèt nou se pechè, epi pou menm jan avek Jezi nou fè Bondye konfians, nou pote kwa nou jous nan bout.

An nou Lapriyè

LAPRIYÈ INIVÈSÈL DIMANCH PAK 2020

An nou lapriyè pou Legliz Jezi Kri a, espesialman pou tout moun ki gen mision pou veye sou lafwa pèp Bondye a, tankou Pap la ak tout kolaboratè li yo. Pou yo aprann nou genyen avèk Bondye Papa menm rapò Jezi Kri, sèl grenn Pitit li a te genyen avèk li.

An nou Lapriyè

An nou lapriyè pou tout moun ki gen responsabilite nan domèn politik, ekonomik sosial ak medikal toutpatou sou latè. Espesyalman pou tout otorite nan peyi nou Ayiti. Pou yo jwenn limyè ak fòs yo bezwen pou kraze tout sa k ap detwi lavi, tout sa ki fè lavi a difisil pou pitit Bondye yo.

An nou Lapriyè

An nou lapriyè pou tout moun ki malad, espesialman tout sila yo  y ap maltrete. Tout moun ki p ap travay, tout sa ki pa gen zanmi. Pou yo pa pèdi espwa yo, ni lafwa yo.

An nou Lapriyè

An nou lapriyè, pou kominote nou fòme isit la maten an ak pou tout moun ki fèk batize yo. Pou fason n ap viv montre ke Bondye kontinye ap viv nan mitan nou. Pou nou fè youn tout bon ak Jezi Kri ki ranpòte laviktwa sou tout sa ki  mal

An nou Lapriyè