TEL ::::: 1-857-312-8930

FONDASYON MONIKA

Deklarasyon Misyon nou:

Se Yon Òganizasyon Ki La Pou Ede Fanmy ak Moun Legliz Ki Nan Difikilte. Kòmanse Depi Boston Rive Ayiti, Fondasyon Monika Pare Zòrèy Li, Pou Pote Bourad Bay Fanmy, Pè, Relijye, Layik Angaje Kap Travèse Moman Difisil.

Lide Sa Soti Pou Onore Monika Schumacher Schmetz, Moun Peyi Almay, Ki Mouri, Men Ki Te Konn Ede Yon Layik Ayisyen. Monika Ak Tout Mari Li Georg, Te Konn Sipòte Travay Layik Sa An Ayiti. Sa Ki Te Pèmèt  Anpil Moun Benefisye.

Fondasyon Monika ede Pè, Relijye, Layik Angaje Kap Travèse Yon Move Pa (Pafwa nou bliye si moun sa yo bezwen manje. Yo bay tout lavi yo gratis. Kon sa pa bon, nou gen tandans bliye yo). Nou achte zouti evanjelizasyon bay pawas. Nou sipòte dirèktè chapèl yo. Nou Ede Fanmy Ayisyen Fè Komès. Nou Peye Lekòl Timoun tou. Nou ede  jèn nan peyi Lafrik travay latè dekwa pou yo peye Lekòl yo. Nou peye metye pou jèn ki san papye nan Etazini. Nou Ede moun nan imigrason, sitou sa ki pran azil nan peyi Etazini (Nou peye frè yo mande a). Nou peye lwaye kay pou moun, keseswa Ayiti ak peyi etranje. Nou bat pou n pa voye moun nan ale, depi l frape pòt nou. Se Pi Fò Pwoblèm Sa Yo, Nou Rankontre Nan Apostola Nou, Keseswa Ayiti Oswa nan peyi etranje.

Nap Chèche Moun Bòn Volonte, Ki Ta Vle Bay Pi Piti $10 Dola Pa Mwa, Oswa $100 Pa Ane, Pou N kontinye travay sa. Ou Ka Bay Kantite Ou Vle tou, San W Pa Pran Angajman. Moun yo grangou, jèn yo nan bezwen, travay evanjelizasyon an bezwen bourad. Èske W vle patisipe nan pwojè sa? Nou Konte Sou Ou. Mèsi Davans.
The Monika Foundation

Mission Statement:

The Vison Of The Monika Foundation Is To Build Friendship And Help The People In Haiti, Africa, United States And All Over The World. Monika Of Germany Was A Mother Of Three Children. Her And Her Husband George Schmetz used To Support A Lay Missionary In Haiti. She Traveled With Her Family To Visit Haiti And Learned Its Culture. Monika Died In 2011. In Continuation Of Her Legacy This Foundation Is Looking For People Of Good Will To Befriend And Support Families, Priests, Religious and Lay people. Sponsors Can Send Their Donations To The Foundation. Our Team In Haiti Will Make Certain That The Recipient Use The Money Responsibly.

Many Families Cannot Afford To Send Their Children To School. Primary, High School Or College Is Not Gratis. For Deprived Families Who Are Struggling On The Public Market To Sell Their Goods, They Need Friends To Donate Money That They Can Grow Their Business And Support Their Children. The Monika Foundation Can Assist Those In Need Rebuild Or Repair Their Homes, Help Them To Find Meaningful Work, Facilitate Education And Business Opportunities. Our Ultimate Goal Is To Facilitate Their Independence In Order To Provide For Themselves, Their Families And Communities.

The Monika Foundation’s Key Goal Is Also To Inspire A Spirit Of Gratitude For Both Recipients And Benefactors, Realizing That All Goods Come From The Creator. The Foundation Is An Approved Non-Profit Organization. It Will Serve As A Bridge To Create New Friendships, Change People’s Lives, And Make A Difference In The Global World.

Would You Join Us In This Endeavor?