1-857-312-8930 piayiti@comcast.net
Meditasyon – 2e Dimanch Tan Karèm – Ane Se

Chanje Figi

Nan moman kote Jezi kòmanse anonse, li pral soufri epi mouri sou bwa lakwa, li bay yon ti goute sou leve byen vivan li ya. Transfigirasyon, Jezi ki chanje figi, se yon avalwa rezireksyon li. Jezi transfigire anvan li defigire.

Sa ki pi enpotan nan Dimanch sa, se pa chanjman vizaj la, men se Bondye Papa a ki di nou: ‘Sila se Pitit mwen chwazi a, se pou nou koute li’.

Koute pawòl Bondye, pou nou ka chanje figi nou tou. Se la Tan Karèm nan vle mennen nou. Kounyeya, genyen yon sèl vwa pou nou koute, ki se vwa Jezi. Atansyon pou nou pa tèlman rete sou vwa Moyiz, ki te bay lalwa a; ni sou pwofèt yo ki reprezante ak Eli. Vwa Jezi se renmen, padon, epi bay tèt nou, yonn pou lòt.

Si n konnen chante: ‘Nape chanje figi’, lap ede n nan  meditasyon nou.