1-857-312-8930 piayiti@comcast.net
MANJE GRATIS POU TOUT TIMOUN LEKÒL

Rezon: Pandan peyi a lòk la, Majistra Èvrèt la ap bay manje pou tout timoun lekòl alawonnbadè menm si w pa nan High School la oswa Whittier.

KISA: Elèv lekòl, Paran oswa Gadyen al chèche manje gratis

KI KOTE:  Everett High School Oswa Whittier School

ADRÈS: 100 Elm St, Everett, MA 02149 Oswa 337 Broadway – Everett

KI JOU: Soti Lendi pou rive Vandredi (Kòmanse depi jodiya)

AKILÈ: 11 zè dimaten rive 1 inè aprè midi

PRI: Gratis