1-857-312-8930 piayiti@comcast.net
MANJE GRATIS POU TOUT PÈSONAJ

MANJE GRATIS POU TOUT PÈSONAJ  

Rezon: Pandan peyi a lòk la, Majistra Èvrèt la ap bay manje pou tout Granmoun kòmanse nan laj 60 tan

KISA: Manje gratis pou tout pèsonaj

KI KOTE: Connolly Center

ADRÈS: 90 Chelsea St, Everett, MA 02149

KI JOU: Soti Lendi pou rive Vandredi (Kòmanse depi jodiya)

AKILÈ: 11 zè 30 dimaten rive 1 inè aprè midi

PRI: Gratis

TEL: 617-394-2391 (Rele pou bay non ou ak adrès ou)

LIVREZON : Gratis (Yap pote l devan pòt kay ou)