Lapriyè Pèp – Fèt Lapannkot

  1. Bòn nouvèl map anonse a soti nan Jezi Kri li menm menm : Nan jou Lapannkot la, an nou lapriyè pou Legliz la toujou gen kouraj simaye pawòl la tout bon vre. Pou Legliz la tounen yon legliz kap sèvi, yon Legliz pòv tankou Pap Franswa te di a. Granmèt koute rèl nou.

 

  1. Se pou pawòl kap soti nan bouch ou yo se pawòl verite Ganmèt la. An nou lapriyè pou misyonè yo. Pou yo pa chèche fè moun plezi nan misyon yo. Men pou yo rive jwenn bon jan mwayen preche Levanjil nan sèvis pawòl la.  Pou yo rive aksèpte tout pwoblèm yo kapab rankontre akoz laverite pawòl la. An nou rele Granmèt la.

 

  1. Pou tout chèf kap gouvènen peyi yo. Pou anndan gouvènman yo a, chaje moun kap travay pou lapè ak lanmou rive tabli nan mond la. An nou rele nan pye Granmèt la.

 

  1. Jenònm leve mache . Pou tout moun ki malad epi kap soufri depi byen lontan.  Pou Pawòl la pote lesperans nan lavi yo. Granmèt koute rèl nou.

 

  1. Pou tout moun ki ap fete yon dat enpòtan nan lavi yo. Pou pawòl la tounen yon bousòl ak yon fòs pou yo kapab tounen limyè pou sosyete a. An nou lapriyè.

 

 

  1. Pou nou tout ak nou chak ki la, ak tout sa ki pran devan nou yo. Nap lapriyè tou pou tout moun ki gen yon rad dèy sou yo. Pou pawòl Bondye a nan jou Lapannkot la ba yo espwa. Granmèt koute rèl nou.

 

  1. Kounyeya, an n pote entansyon nou yo bay Bondye nan ti tan silans sa……………….Ansanm an nou lapriyè

 

Laisser un commentaire