1-857-312-8930 piayiti@comcast.net

Lapriyè Pèp Bondye -22 Avril 2018

 

1-Nap lapriyè pou Legliz katolik ak tout lòt Legliz kap ede pèp Bondye a konprann Bòn Nouvèl Jezi Kri a. Pou Pap Franswa, Kadinal Chann, Evèk yo, Pè yo, Dyak yo, Relijye ak tout lòt Layik angaje yo. Pou yo kondi Pèp Bondye a, sou chemen linite, renmen, ak lapè. An nou lapriyè.

2-Jezi se bon jan Gadyen an. Li bay vil pou sove nou. Se li kap toujou la avèk nou kèlkeswa sikonstans ak pwoblèm. Ann chèche rantre nan bwa Jezi, ki se vrè Gadyen, ki pap janm lage nou. Konsa nap gen lapè nan kè nou, fanmiy nou, ak tout kote nou pase. An nou lapriyè.

3-Pou dirijan peyi Dayiti yo, Etazini, ak tout lòt peyi ki sou latè. Ann lapriyè pou Bondye mete lapè sou tout tè a.  An nou lapriyè.

4-Pou nou menm ki la, ak tout lòt ki pa ka vini paske yo malad oubyen yo gen yon pwoblèm.  Ann mande Bondye pou li geri nou tout. An nou lapriyè.

5-An nou pran you ti moman silans nan kè nou, pou nou pote entansyon nou yo bay Granmèt la… Nou pap bliye sa kap fete yon anivèsè tou. An nou lapriyè.

Soti nan: Pawas Imakile Konsepsyon – Èvrèt, MA

2 Responses to “Lapriyè Pèp Bondye -22 Avril 2018

  • Jean Paul P. Karlz J.
    2 ans ago

    Hello, mwen se karls, eske lapriye inivesel yo ka disponib chak semenn avan vandredi konsa nan chapel pa m’ mwen ta kapab itilize yo : 1 paske sa ki nan misel dimanch yo pou Haiti yon ti kras ansyen epi pa two fin adapte ak reyalite jodia yo 2 : konsa nou ta plis an kominyon lapriye.
    Mesi pou enterè n’ap bay lide sa a

    • Mèsi Karlz, moun ki te konn ofwi lapriyè pèp chak semèn yo gen lòt obligasyon. Map chèche yon moun ki ka ranplase l.

Laisser un commentaire