1-857-312-8930 piayiti@comcast.net

Lapriyè pèp – 3e Dimanch Tan Senp

Lapriyè pèp Bondye a

 

  • N’ap lapriyè pou Pap la , Evèk yo, Pè yo, Dyak yo, tout relijye ak layik angaje yo. Pou Bondye ba yo disènaman ak kouraj kontinye pote pawòl li a toupatou sou tè a . Pou yo mete don yo ak pozisyon yo nan legliz la nan sèvis sa ki pi fèb yo tankou yon s fanmi. Ansanm an nou lapriyè.

 

  • Jodia pawòl sa reyalize pandan m’ap pale a . An nou lapriyè pou lafwa nou chak jou grandi pi plis nan pawòl delivrans Jezi vin pote pou nou an. Pou nou chanje kè nou, kwè epi aksepte viv pawòl sa a nan pataje li bay lòt yo . Pou lafwa nou nan pawòl delivrans Jezi a kenbe nou fè nou komanse viv depi yon jodia nan kè kontan. Ansanm an nou lapriyè
  • N’ap lapriyè pou lapè nan lemond. Pou tout kretyen nan amerik latin nan ki ap viv gwo boulvèsman sosyal ak politik espesyalman frè ak sè nou yo nan Venezuela, pou pasaj Pap la nan rejyon an semenn sa pote yon kouraj ak lesperans nan yon demen miyo pou yo. Ansanm an nou lapriyè
  • N’ap sonje lapriyè pou tout moun ki malad nan kò yo, nan kè yo, nan lespri yo ak nan nanm yo. N’ap mande Bondye pou pase vizite yo . Fè yon jwenn ti kal rekonfò nan bòn nouvel delivrans Jezi pote a.
  • Pou tout pèp Bondye a ki reyini la a jodia. Pou Jezi pote yon bòn nouvel nan lavi E kounyea an n’ pran yon ti tan an silans pou nou prezante entansyon pesonèl nou yo devan Granmèt la :…………….Ansanm an nou lapriyè

Laisser un commentaire