1-857-312-8930 piayiti@comcast.net
Lapriyè Inivèsèl Samdi Dlo Benit 2020

An nou lapriyè pou Legliz Jezi Kri a, espesialman pou tout moun ki gen mision pou veye sou lafwa pèp Bondye a, tankou Pap la ak tout kolaboratè li yo. Pou tout lavi yo montre ke Granmèt la pote laviktwa sou lanmò, e ke patizan li yo ranpòte laviktwa sou peche ak lanmò.

An nou Lapriyè

An nou lapriyè pou tout moun ki gen responsabilite nan domèn politik, ekonomik ak medikal toutpatou sou latè. Espesyalman pou tout otorite nan peyi nou Ayiti. Pou yo jwenn limyè ak fòs yo bezwen pou travay pou bati yon sosiete kote tout moun va viv tankou moun.

An nou Lapriyè

An nou lapriyè pou tout moun ki ap soufri, ki pa gen pyès espwa jwen gerizon pou maladi yo. Pou yo pa pèdi lafwa yo, ni espwa yo nan Granmèt la. Pou lafwa yo fè kè sere yo tounen kè kontan.

An nou Lapriyè

An nou lapriyè, pou nou menm ki rasanble isit la a, ak pou tout moun ki batize aswè a. Pou nou toujou viv tankou pitit Bondye, pou lafwa nou nan leve byen vivan Granmèt la pa janm febli.

An nou Lapriyè