1-857-312-8930 piayiti@comcast.net
Lapriyè Inivesel Pou Dimanch Ramo 2020

An nou lapriyè pou Legliz Jezi Kri a, espesialman pou tout moun ki gen mision pou veye sou lafwa pèp Bondye a, tankou Pap la ak tout kolaboratè li yo. Pou yo ede nou konprann ke Bondye toujou bò kote moun ki ap fè byen an, menm lè yo ta sanble pèdi batay la.

An nou Lapriyè

An nou lapriyè pou tout moun ki gen responsabilite politik, ekonomik, sosial toutpatou sou latè. Espesyalman pou tout otorite nan peyi nou Ayiti. Pou yo travay pou kapab gen plis jistis, plis tèt ansanm, plis verite tout bon vre nan sosiete nou an.

An nou Lapriyè

An nou lapriyè pou tout moun ki malad, tout sila yo ki ap soufri nan kò yo, nan santiman yo ak na lespri yo. Pou difikilte ak pwoblèm y ap rankontre pa fè yo pèdi konfians ak espwa yo nan Granmèt la.

An nou Lapriyè

An nou lapriyè, pou kominote nou fòme isit la maten an. Pou menm jan ak bon lawon an, nou viv nan verite, nou rekonèt nou se pechè, epi pou menm jan avek Jezi nou fè Bondye konfians, nou pote kwa nou jous nan bout.

An nou Lapriyè