1-857-312-8930 piayiti@comcast.net
Lapriyè Inivèsèl Jedi Sen 2020

An nou lapriyè pou Legliz Jezi Kri a, espesialman pou tout moun ki gen mision pou veye sou lafwa pèp Bondye a, tankou Pap la ak tout kolaboratè li yo. Pou yo ede nou gen menm santiman avèk Jezi ki vini pou sèvi tout moun, e ki ofri lavi li pou nou.

An nou Lapriyè

An nou lapriyè pou tout moun ki gen responsabilite politik, relijie, ekonomik, medikal toutpatou sou latè. Espesyalman pou tout otorite nan peyi nou Ayiti. Pou yo toujou defann sa ki ede nou fè youn nan respè youn pou lòt.

An nou Lapriyè

An nou lapriyè pou tout moun ki malad, tout sila yo ki ap viv pou kont yo, tout moun sosiete a rejte yo. Pou yo toujou jwenn moun ki ede yo dekouvri renmen Granmèt la.

An nou Lapriyè

An nou lapriyè, pou nou menm ki rasanble isit la kounye a. Pou nou jwenn fòs pou n soti nan tout esklavaj nou mete tèt nou. Pou nou viv tout bon vre nan libète pitit Bondye yo. Pou nou toujou disponib pou ede lòt yo lè yo bezwen nou.

An nou Lapriyè