1-857-312-8930 piayiti@comcast.net
Lapriyè Inivèsèl Dimanch Pak 2020

An nou lapriyè pou Legliz Jezi Kri a, espesialman pou tout moun ki gen mision pou veye sou lafwa pèp Bondye a, tankou Pap la ak tout kolaboratè li yo. Pou yo aprann nou genyen avèk Bondye Papa menm rapò Jezi Kri, sèl grenn Pitit li a te genyen avèk li.

An nou Lapriyè

An nou lapriyè pou tout moun ki gen responsabilite nan domèn politik, ekonomik sosial ak medikal toutpatou sou latè. Espesyalman pou tout otorite nan peyi nou Ayiti. Pou yo jwenn limyè ak fòs yo bezwen pou kraze tout sa k ap detwi lavi, tout sa ki fè lavi a difisil pou pitit Bondye yo.

An nou Lapriyè

An nou lapriyè pou tout moun ki malad, espesialman tout sila yo  y ap maltrete. Tout moun ki p ap travay, tout sa ki pa gen zanmi. Pou yo pa pèdi espwa yo, ni lafwa yo.

An nou Lapriyè

An nou lapriyè, pou kominote nou fòme isit la maten an ak pou tout moun ki fèk batize yo. Pou fason n ap viv montre ke Bondye kontinye ap viv nan mitan nou. Pou nou fè youn tout bon ak Jezi Kri ki ranpòte laviktwa sou tout sa ki  mal

An nou Lapriyè