Lamès                                  

                                  

Fèt Imakile Konsepsyon ak Monseyè Mark O’Connor – Everett, MA

Gade kounyeya

Dizyèm Anivèsè
Kominote Ayisyen nan Boston                                   
Fèt Imakile Konsepsyon ak Monseyè Guy Sansaricq – Everett, MA