TEL ::::: 1-857-312-8930

KONFERANS SOU MOUN KI NAN DENYE MOMAN LAVI YO (HOSPICE)

Èske n vle gen konesans sou ‘Hospice’? Hospice se yon sèvis ministè lasante ofri tout malad ki grav. Enskri nan konferans sa sou Zoom ak Doktè Philomène Péan plis lòt Konpanyen Espirityèl pou malad yo. Jedi 7 Avril soti midi pou rive inè. Rezève bonè paske plas yo limite. : https://register.gotowebinar.com/register/3900447537050874380?source=Direct+mail