1-857-312-8930 piayiti@comcast.net

Kèk Chante pou 3e Dimanch Tan Senp

  • Ref : Lespri Granmèt la poze sou mwen, li voye mwen kòm mesaje

Pou-m gaye bòn nouvèl la toupatou sou tè-a. Lespri Granmèt, la poze sou mwen, li voye mwen kòm mesaje anonse bòn nouvèl liberasyon pèp li-a

1.- Rele tout malere k’ape viv nan lepenn

Tout sa yo ki malad ni sa k’ape kriye.

2.- Rele tout frè nou yo ki mare anba chenn

Tout sa ki pa konnen si yo moun tout bon vre.

 

  • Ref : Men Lespri Gm la poze sou mwen

1.-Gm la konsakre m’, li pran m’ li met apa, li voye m’ di m’ pòv yo Bòn nouvel la rive. Li voye m’ pou m’ panse tout kè ki t’ap senyen. Li voye m’ delivre tout moun ki nan mizè.

2.-Li voye m’ anonse men ane a rive, pou Gm la fè gras pou l’ detui tout peche. Li voye m’ konsole tout moun ki ap kriye , pou m’ ba yo yon rad fèt nan plas rad dèy yo a.

 

  • Ref : Yon sèl Lespri divès kalite don. Se yon sèl ko ki fome ansanm
  •  1- Bondye se 3 ki fè youn. Papa – Pitit l’ak Lespri a. Wi mezanmi ala yon mèvèy sa a.
  • 2-Nou tout ki la a nou se frè. Nou fome yon sèl fanmi vre. Wi mezanmi ala yon mèvèy sa.

 

 

Laisser un commentaire