DIS KOMANDMAN YO

Men lòd Bondye pase ak pèp li a:

Se mwen menm, Granmèt la, Bondye nou ki te fè nou sòti anba esklavaj. Pinga nou gen lòt bondye pase mwen menm Sèlman.
Asanble a. Amèn. Granmèt gen pitye.

Pinga nou janm fè anyen tounen zidòl.
Asanble a. Amèn. Granmèt gen pitye.

Pinga nou rele Non Granmèt la, Bondye nou, avèk malis.
Asanble a. Amèn. Granmèt gen pitye.

Toujou sonje jou repo a pou nou mete l apa pou mwen.
Asanble a. Amèn. Granmèt gen pitye.

Respekte manman nou ak papa nou.
Asanble a. Amèn. Granmèt gen pitye.

Pinga nou touye moun.
Asanble a. Amèn. Granmèt gen pitye.

Pinga nou fè adiltè.
Asanble a. Amèn. Granmèt gen pitye.

Pinga nou vòlò.
Asanble a. Amèn. Granmèt gen pitye.

Pinga nou bay manti sou moun.
Asanble a. Amèn. Granmèt gen pitye.

Pinga nou pote lanvi sou okenn bagay ki pa pou nou.
Asanble a. Amèn. Granmèt gen pitye.

 

Laisser un commentaire