ÈD POU TOUT AYISYEN NAN ÈVRÈT

Majistra Carlo DeMaria fè tout moun konnen, li debloke 20 mil dola pou ede moun Èvrèt. Si nou gen pwoblèm, pa ka peye kay ak limyè; si nou bezwen lajan pou n manje, kontakte Pastè/Avoka Myrlande DesRosiers nan 857-399-5375 oswa nan Everett Haitian Community Center (EHCC): everettcommunitycenter@gmail.com