1-857-312-8930 piayiti@comcast.net
RANKONTRE EKIP LA

Direktè: Marie Philomène Péan, D.Min., BCC.

Mwen rele “Marie Philomène Péan.” Ti non jwèt mwen se Filo. Mwen gen yon doktora nan sèvis Legliz. Mwen diplome tou kòm Akonpayatè Espirityèl tout moun, ak Konpanyen Espirityèl moun ki malad. M te travay Ayiti pandan 10 lane nan Chapèl Lili (Akayè), kòm Akonpayatè Espirityèl. Kounyeya, map travay depi 14 lane nan Pawas Imakile Konsepsyon Èvrèt (Boston), kòm Asistan Kire. M te toujou swaf pou lidè Legliz yo, jwenn pwovizyon yo bezwen pou soutni lafwa yo. Youn nan pwen m te defann lè pou m te gen doktora, se te pou Ayisyen ka jwenn pwozisyon lafwa nan lang Kreyòl. Pou sa map kòmanse ak platfòm sa, epi ma pibliye l sou lòt fòm kominikasyon tou.

Pou kounyeya, ann kòmanse ak materyèl pou prepare lamès. Nan premye pati a, map bay tout tit chante yo, ak referans Labib yo chak Dimanch.Lè m jwenn tout pèmisyon mwen bezwen, nan men mèt chante yo, map ka detaye yo. Ou ka pataje ak nou, preparasyon lamès oswa lòt litiji ou genyen nan pawas ou. Ou ka pibliye tout lòt pwovizyon lafwa ki nan lang Kreyòl, sou platfòm sa tou. Si nan travay apostola, ou ta bezwen yon zouti enpòtan, fè m konnen. Nap kòmanse konsa, men se ansanm nou pral devlope platfòm sa ; dekwa pou nenpòt Ayisyen kèlkeswa kote yo ye, kapab vin tire dlo lafwa nan pi sa.Map tann konkou tout Ayisyen ak tout moun bòn volonte, pou fè rèv sa tounen reyalite. Mwen konte sou ou. Mèsi anpil.

Zanmi yo,
Kounyeya nou gen lekti lamès yo an Kreyòl chak jou sou Piayiti. Ou gen enterè vizite sit la chak jou pou w ankouraje nou. Si w vle abòne ak Liv Sous Lavi a tou tankou ‘Prions en église’, kontakte nou.
Se koutwazi ekip Piayiti ak Sous Lavi a:


-Pè Bertin Jean Louis, Jezwit
-Dyak Levelt Michaud, Jezwit
-P. Karlz J.Jean Paul, Enfòmatisyen
-Jean E. Péan, Kreyatè Sit la
-Philomène Péan, Sèvant nou.