1-857-312-8930 piayiti@comcast.net
Chante Yo

Antre: Louvri je m pou m wè

Louvri je m pou m wè, pou m wè tout mèvèy ou yo. Louvri kè m Granmèt pou m mete  pawòl ou yo. Louvri bra m tanpri, pou mwen resevwa frè m ak sè m kap tann mwen yo (2 fwa).

M si tèlman m avèg o.  M pa wè jan w renmen m. Se pou sa tout tan ou wè m vire do ba w. Fènwa viwonnen m o. M pa wè sa map fè. Louvri je m tanpri, pou m wè tout mèvèy ou yo.