Kalandriye

Juin
22
sam
2019
MÈS FÈT NOTREDAM PÈPETYÈL SEKOU @ LEGLIZ PÈPETYÈL SEKOU
Juin 22 @ 2:00 – 4:00

MÈS FÈT NOTREDAM PÈPETYÈL SEKOU

DIMANCH 30 JYEN A 2 ZÈ NAN APRÈ MIDI  

ADRÈS : 1545 Tremont Street – Boston, MA 02120 TEL

Juin
23
dim
2019
Lamès an Kreyòl @ Pawas Imakile Konsepsyon
Juin 23 @ 4:00 – 5:30

PAP GEN LAMÈS AYISYEN PANDAN TOUT MWA JYEN AN

NAP REKÒMANSE 7 JIYÈ, 2019 A 4 TRÈ APRÈ MIDI

 

 

FÈT DYE (KÒ AK SAN JEZI) @ PAWAS IMAKILE KONSEPSYON
Juin 23 @ 11:00 – 4:00

FÈT DYE (KÒ AK SAN JEZI) AK TOUT POSESYON

  • DIMANCH 23 NAN MÈS 11 ZÈ NAN MATEN AN
  • AP GEN CHAPLÈ MIZERIKÒD A 3 ZÈ APRÈ MIDI TOU.

ADRÈS: 487 BROADWAY – EVERETT, MA 02149

 

Juin
25
mar
2019
NEVÈN PÈPETYÈL
Juin 25 @ 6:30 – 7:30

NEVÈN PÈPETYÈL: CHAK SWA A 6 ZÈ EDMI –                                                                                               SOTI 18 RIVE 26 JYEN NAN LEGLIZ PÈPETYÈL

ADRÈS : 1545 Tremont Street – Boston, MA 02120 

 

Juin
29
sam
2019
MÈS FÈT NOTREDAM PÈPETYÈL SEKOU @ LEGLIZ PÈPETYÈL SEKOU
Juin 29 @ 2:00 – 4:00

MÈS FÈT NOTREDAM PÈPETYÈL SEKOU

DIMANCH 30 JYEN A 2 ZÈ NAN APRÈ MIDI  

ADRÈS : 1545 Tremont Street – Boston, MA 02120 TEL

Juin
30
dim
2019
Lamès an Kreyòl @ Pawas Imakile Konsepsyon
Juin 30 @ 4:00 – 5:30

PAP GEN LAMÈS AYISYEN PANDAN TOUT MWA JYEN AN

NAP REKÒMANSE 7 JIYÈ, 2019 A 4 TRÈ APRÈ MIDI

 

 

Juin
22
sam
2019
MÈS FÈT NOTREDAM PÈPETYÈL SEKOU @ LEGLIZ PÈPETYÈL SEKOU
Juin 22 @ 2:00 – 4:00

MÈS FÈT NOTREDAM PÈPETYÈL SEKOU

DIMANCH 30 JYEN A 2 ZÈ NAN APRÈ MIDI  

ADRÈS : 1545 Tremont Street – Boston, MA 02120 TEL

Juin
23
dim
2019
Lamès an Kreyòl @ Pawas Imakile Konsepsyon
Juin 23 @ 4:00 – 5:30

PAP GEN LAMÈS AYISYEN PANDAN TOUT MWA JYEN AN

NAP REKÒMANSE 7 JIYÈ, 2019 A 4 TRÈ APRÈ MIDI

 

 

FÈT DYE (KÒ AK SAN JEZI) @ PAWAS IMAKILE KONSEPSYON
Juin 23 @ 11:00 – 4:00

FÈT DYE (KÒ AK SAN JEZI) AK TOUT POSESYON

  • DIMANCH 23 NAN MÈS 11 ZÈ NAN MATEN AN
  • AP GEN CHAPLÈ MIZERIKÒD A 3 ZÈ APRÈ MIDI TOU.

ADRÈS: 487 BROADWAY – EVERETT, MA 02149

 

Juin
25
mar
2019
NEVÈN PÈPETYÈL
Juin 25 @ 6:30 – 7:30

NEVÈN PÈPETYÈL: CHAK SWA A 6 ZÈ EDMI –                                                                                               SOTI 18 RIVE 26 JYEN NAN LEGLIZ PÈPETYÈL

ADRÈS : 1545 Tremont Street – Boston, MA 02120 

 

Juin
29
sam
2019
MÈS FÈT NOTREDAM PÈPETYÈL SEKOU @ LEGLIZ PÈPETYÈL SEKOU
Juin 29 @ 2:00 – 4:00

MÈS FÈT NOTREDAM PÈPETYÈL SEKOU

DIMANCH 30 JYEN A 2 ZÈ NAN APRÈ MIDI  

ADRÈS : 1545 Tremont Street – Boston, MA 02120 TEL

Juin
30
dim
2019
Lamès an Kreyòl @ Pawas Imakile Konsepsyon
Juin 30 @ 4:00 – 5:30

PAP GEN LAMÈS AYISYEN PANDAN TOUT MWA JYEN AN

NAP REKÒMANSE 7 JIYÈ, 2019 A 4 TRÈ APRÈ MIDI