TEL ::::: 1-857-312-8930

Anne Marie Geneus ak Joseph Emmanuel Dorlus

2 Gwo Figi nan Achidyosèz Boston


Se avèk anpil lapèn nap anonse lanmò Anne Marie Geneus ak Dyak Joseph Emmanuel Dorlus.
Lantèman Anne Marie te chante Samdi 20 Novanm a 10 zè dimaten nan Legliz Sentann nan Somèvil. Lantèman Dyak Dorlus pral chante Samdi 11 Desanm a 11 zè nan maten, nan Legliz Mon Kamèl, Mattapan.

Joseph Emmanuel Dorlus


Joseph Emmanuel Dorlus, se moun Sen Mak, Ayiti.  Li te angaje nan Legliz Sen Mak anvan li te òdone Dyak nan lane 2015 pou Achidyosèz Boston. Li menm ak madanm li Marie Cecile Widleine bay sèvis yo, nan Legliz Mon Kamèl Mattapan ki te rele Sent Angela. Dorlus te yon Ekonomis, Kontab, Administratè Bizniz ak Asistan Kire.  Dorlus te volontè nan konsèy Kadinal la (APC) epi li te nome nan biwo Respekte Kilti Moun (Cultural Diversity). Se Pè William Joy ki te toujou ankouraje l fè Dyak. https://www.thebostonpilot.com/articleprint.asp?id=174942

Anne Marie Geneus


Anne Marie Geneus te lekòl kay Mè Belè ak Madan Boissond nan Pòtoprens. Li rankontre Alfred J. Geneus epi yo marye pandan 62 lane. Nan lane 1979, Anne Marie vin swiv mari l Alfred ak 3 pitit li yo. Alfred vin tounen Dyak pou Achidyosèz Boston. Se sak fè Anne Marie vin popilè anpil nan Legliz la. Anne Marie te pwofesè Fransè nan Miragwan. Li te travay tou kòm Asistan Laboratwa nan lopital pou timoun (Children’s Hospital) nan Boston epi nan lekòl Avad (Harvard School of Public Health). https://www.dohertyfuneralservice.com/obituary/anne-marie-geneus

2 gwo figi sa yo te yon egzanp senplisite. Ou pa janm tande kote non Dyak Jozèf ak Madan Geneus lonmen. Yo toujou gen yon souri sou bouch yo. Madan Geneus pat kite Dyak Geneus yon pa nan travay apostola. Dyak Jozèf te toujou fidèl nan travay Legliz la.

Kisa 2 lanmò sa yo ap di nou jodiya? 1e) Nou bezwen plis Dyak nan Legliz la: fi tankou gason. 2) Nou menm Katolik nan Boston ak lòt kote, se pou nou edike tèt nou tankou 2 potomitan sa yo.
3) Ann mache men nan men, pou n kontinye travay Anne Marie ak Dyak Dorlus te kòmanse a.

Nou prezante kondoleyans nou ak Dyak Geneus ak Marie Cecile Dorlus ansanm ak fanmy yo. Nou retire chapo n devan pawas Mon Kamèl Mattapan ak Sentann Somèvil ak tout moun lanmò sa sakaje.
« Se pou nanm Anne Marie Geneus ak Dyak Joseph Emmanuel Dorlus repoze nan lapè »

Otè : Marie Philomène Péan, D.Min. (Sè Filo).