1-857-312-8930 piayiti@comcast.net
22e Dimanch Tan Òdinè – Ane Se

Senplisite ak Imilite.

Genyen yon Nons Apostolik ki te nan misyon an Ayiti. Li te rele Kristòf Pyè. Li te bay yon konferans nan Gran Seminè Notredam. Li te di seminaris yo: “Pa janm pran tèt nou twò oserye”. Nons la te pale konsa, se paske li te wè logèy, egoyis, jiskoboutis ak opozisyon tap ravaje sosyete a ak peyi nou an devan tankou dèyè.

 

Ogèy bay vètij nan nanm. Pran tèt ou twò oserye, fè w pran tèt ou, pou sa, ou pa ye. Ou vin santi w rive nan yon wotè w, pa ye vrèman. Ou vin menm jan, lè yon moun anba efè yon dwòg. Finalman, logèy, “pran tèt nou twò o serye” se kokayin pou nanm.

 

Jezi, li menm ki vle sove nanm nou, mande nou pou nou fè nou tou senp. Li di, si nou pa fè nou tankou yon timoun piti, nou pap ka antre nan peyi kote Bondye wa a (Mt 18,3). Moun ki vle vin gran an, se pou l fè l sèvitè lòt la (servus. sevi an laten :esklav) (Mt 23,11). Nan Levanjil 22yem dimanch ane C a Jezi ap kontinye al leson imilite a. Le lap konseye lòt envite yo nan yon fèt li tap patisipe pou yo pap chèche premye plas. Li di mèt fèt la tou, lè wap fè yon fèt envite moun senp yo, pa envite gro chabrak parèy ou yo sèlman, ki ka envite w tou aprè..

 

Ann mande Bondye favè li, pou nou pap chèche premye plas nan fè yo wè nou; men pou nou chèche pito yon plas kote pou nou mete nou nan sèvis lòt yo.

 

Pè Lorant Alfred, Dyosèz Fòlibète