1-857-312-8930 piayiti@comcast.net
21e Dimanch Tan Òdinè – Ane Se

 Pòt Kwense a
Pa gen okenn bagay ki gran ki kapab reyalize sou tè mizè sa a san efò ak soufrans. ” Vin patizan Jezi” ak “fè patizan pou Jezi” se de zèl yon sèl zwazo ki se misyon Jezikri konfye nou. Fè yon ti reflechi pou nou wè konbyen bagay ki gran, ki bèl sou tè a tankou misyon sa a Jezi konfye nou an. Kalite gran misyon sa, kalite bèl bagay sa, pa ka fèt san efò ak soufrans.
Jezi avèti nou anpil fwa sou koze efò ak soufrans sa kòm kondisyon pou nou vin tounen patizan li. Pa gen wout pa bwa. Li di: “Si yon moun vle swiv mwen se pou l  pran kwa li. ” Se pou nou yonn lave pye lòt”. Si se te an kreyòl Jezi tap pale li tap di: se pou nou yonn niche pye lòt. Nan levanjil 21yem dimanch òdinè a, Jezi ap di nou se pou nou pase nan pòt kwense a.
Kisa ki pòt kwense a? Nan Jan 10, 9 Jezi di:” Mwen se pòt la, moun ki pase pa mwen, ap gen lavi ki pap janm fini an”. Rantre nan pòt jennen an se swiv Jezi; se chèche viv menm jan li menm te viv; se pote kwa nou epi mete konfyans nou nan Bondye Papa ki te fè l leve byen vivan pami mò yo. Le nap swiv Jezi tout bagay pa gen menm valè; tout bagay pa egal a lòt: devwa nou se pou nou reponn ak tout kè nou, ak renmen Bondye papa. Sa Jezi mande, se pa fè lalwa a peze sou moun, men se renmen Bondye ak tout moun ki bò kote nou yo nan tout sikonstans lavi a ka pote.
Jezi se pòt ki toujou louvri a, pa gen moun ki ka fèmen l sou ou. Sèlman ou men m ki ka femen w deyò si ou pa aksepte padon Bondye a ak  padone moun ki fè nou kichòy.

Pè Lorant Alfred, Dyosèz Fòlibète