1-857-312-8930 piayiti@comcast.net
Madi 18 Fevriye 2020   (koulè Vèt)

Madi 18 Fevriye 2020 (koulè Vèt)

Bènadèt Soubiwou ki sen, Relijyez ( koulè Blan) Priyè : Granmèt ou menm ki se renmen, ou ki te bay...

Lundi 17 Fevriye 2020   (koulè Vèt)

Lundi 17 Fevriye 2020 (koulè Vèt)

Set fondatè ki sen nan lod sèvit yo (Blan) Priyè Pyete frè yo ki sen yo, Granmèt, vide l ak...

Dimanch 16 Fevriye 2020   (koulè Vèt)

Dimanch 16 Fevriye 2020 (koulè Vèt)

Sizyèm Dimanch Tan Òdinè Priyè Bondye, ki renmen abite nan kè dwat epi sensè, ba nou pou nou egziste nan...

Samdi 15  Fevriye 2020   (koulèVèt)

Samdi 15 Fevriye 2020 (koulèVèt)

Priyè Bondye ki gen tout pouvwa, ki gen bon kè, se gras ou ki fè fidèl ou yo kapab sèvi...