1-857-312-8930 piayiti@comcast.net
Vandredi 14 Fevriye 2020   (koulè Vèt)

Vandredi 14 Fevriye 2020 (koulè Vèt)

Blan Siril ki sen, mwàn ak Metod ki sen, evèk Priyè Bondye, ki te klere nasyon slav yo pa lentèmedyè...

Jedi 13 Fevriye 2020   (koulè Vèt)

Jedi 13 Fevriye 2020 (koulè Vèt)

Priyè Bondye ki la pou toutan, ki gen tout pouvwa, fè nou toujou vle sa ou menm ou vle, fè...

Mèkredi 12 Fevriye 2020   (koulè Vèt)

Mèkredi 12 Fevriye 2020 (koulè Vèt)

Priyè Bondye ki la pou toutan epi ki gen tout pouvwa a, ou menm nou kapab rele Papa nou, fè...

Madi 11 Fevriye 2020   (koulè Vèt)

Madi 11 Fevriye 2020 (koulè Vèt)

Fet Notredam de Loud (Blan) Priyè Fè nou favè pwoteksyon pou frajilite nou, Bondye mizerikod, pou, nou menm k ap...