TEL ::::: 1-857-312-8930
Diman 22 Mas 2020

Diman 22 Mas 2020

Katriyèm Dimanch Tan Karèm Priyè Bondye, ki rekonsilye ras moun nan yon fason ekstrawòdinè, gras a Pawòl ou a, fè...

Samdi 21 Mas 2020

Samdi 21 Mas 2020

Priyè Nou menm ki kontan fete devwa sa a chak ane a, n ap priye, Granmèt, pou antan nou kole...

Vandredi 20 Mas 2020

Vandredi 20 Mas 2020

Priyè Ou te di nou Granmèt, pou nou koute Pitit ou pi renmen an; tanpri souple, fè nou kapab jwenn...

Jedi 19 Mas 2020

Jedi 19 Mas 2020

Jozèf ki Sen, mari Lavyèj Mari Priyè Fè nou favè, tanpri, Bondye ki gen tout pouvwa, pou mèvèy sove moun...

Mèkredi 18   Mas 2020

Mèkredi 18 Mas 2020

Siril ki sen, evèk Jerizalèm, doktè legliz la Priyè Bondye ki te kondwi evèk sen Siril yon fason ekstrawòdinè, pou...

Madi 17 Mas 2020

Madi 17 Mas 2020

Patrik ki sen, evèk Amag Priyè Bondye, ki te prepare evèk sen Patrik pou l te preche glwa ou bay...

Lendi 16 Mas 2020

Lendi 16 Mas 2020

Priyè Legliz ou a, Granmèt, se pou pitye ou ki pa sispann nan netwaye l epi pwoteje l, epi kòm...

Dimanch 15 Mas 2020

Dimanch 15 Mas 2020

Twazyèm Dimanch Karèm Priyè Bondye reyalizatè tout mizerikòd ak tout kalite sa k bon, ou menm ki te montre remèd...

Samdi 14 Mas 2020

Samdi 14 Mas 2020

Samdi-14   Vyolèt Priyè Bondye, ki fè nou deja patisipe nan bagay syèl la, gras a remèd glwa yo, antan nou...

Vandredi 13 Mas 2020

Vandredi 13 Mas 2020

Priyè Fè nou favè, tanpri, Bondye ki gen tout pouvwa, pou, antan efò sakre penitans la netwaye nou, ou fè...