1-857-312-8930 piayiti@comcast.net
Madi 31 Mas 2020

Madi 31 Mas 2020

Priyè Bondye ki te prepare sekou ki adapte pou frajilite nou, fè nou favè, tanpri, pou nou resevwa rezilta reparasyon...

Lendi 30 Mas 2020

Lendi 30 Mas 2020

Priyè Ou menm ki fè nou favè kapab kwè nan ou, Granmèt, tanpri souple, koute lapriyè nou pou tout moun...

Dimanch 29 Mas 2020

Dimanch 29 Mas 2020

Senkyèm Dimanch Tan Karèm Priyè Bondye, ki bay ni moun kòrèk yo rekonpans merit yo, ni pechè yo padon atravè...

Samdi 28 Mas 2020

Samdi 28 Mas 2020

Priyè Bondye Sovè nou an, tanpri souple, fè nou kapab kase tèt tounen vin jwenn ou, pou tout tan karèm...

Vandredi 27 Mas 2020

Vandredi 27 Mas 2020

Priyè Bondye, ou menm ki te chèche rekonsilye ak tout moun sou tè a antan ou te fè l kado...

Jedi 26 Mas 2020

Jedi 26 Mas 2020

Priyè Granmèt, nou bese byen ba pou adrese ou priyè sa a; fè sèvitè ou yo pirifye tèt yo nan...

Mèkredi 25 Mas 2020

Mèkredi 25 Mas 2020

Anonsyasyon Granmèt la Priyè Bondye, ki te vle pou Pawòl ou a resevwa veritab chè moun nan vant Vyèj Mari,...

Madi 24 Mas 2020

Madi 24 Mas 2020

Priyè Antan n ap reyalize devosyon sa a ki sen an yon fason ki merite respè a, Granmèt, se pou...

Lendi 23 Mas 2020

Lendi 23 Mas 2020

Touribyo Mogwovejo ki Sen, evèk Lima Priyè Bondye, ou menm ki fè tè sa a vin nouvo granmèsi sakreman ou...

Diman 22 Mas 2020

Diman 22 Mas 2020

Katriyèm Dimanch Tan Karèm Priyè Bondye, ki rekonsilye ras moun nan yon fason ekstrawòdinè, gras a Pawòl ou a, fè...