TEL ::::: 1-857-312-8930
Vandredi 07 Fevriye 2020    –Vèt–

Vandredi 07 Fevriye 2020 –Vèt–

Priyè Fè fidèl ou yo favè, Granmèt, antreteni nan yo lafwa, lesperans ak lacharite, konsa yo va pran akè pou...

Jedi 06 Fevriye 2020 —Wouj— Pol Miki ki sen ak konpayèl li yo, mati–

Jedi 06 Fevriye 2020 —Wouj— Pol Miki ki sen ak konpayèl li yo, mati–

Priyè Bondye, fos tout sen yo, ki te aksepte rele sen mati yo pou Sen Pol Miki ak konpayon l...

Mèkredi -05- Fevriye 2020    -Wouj Agat ki sen, mati-

Mèkredi -05- Fevriye 2020 -Wouj Agat ki sen, mati-

Priyè Se pou sent Agat, vyèj epi mati, mande padon pou nou avèk ensistans, tanpri Granmèt, li menm ki te...

Madi -04 2020-  Vèt

Madi -04 2020- Vèt

Premye moso labib Lekti nan dezyèm liv Samyèl 18, 9-10. 14. 24-25. 30-32; 19, 1-4 Absalon al kontre ak kèk...

Lendi-03 Fevriye 2020 –Vèt– Blèz ki sen, evèk, mati (Wouj)

Lendi-03 Fevriye 2020 –Vèt– Blèz ki sen, evèk, mati (Wouj)

Priyè Koute pèp ou a, Granmèt, k ap sipliye avèk pwoteksyon sen Blèz, mati, pou ou fè nou favè jwi...

Dimanch 02 Fevriye 2020

Dimanch 02 Fevriye 2020

Prezantasyon Granmèt la – Blan Yon ti refleksyon Jodia Legliz la envite n fete fèt lafwa: rankont Simeyon ak Jezi....

3e Dimanch Tan Òdinè

3e Dimanch Tan Òdinè

Koulè : Vèt Priyè Bondye ki gen tout pouvwa, ki egziste tout tan, dirije aksyon nou yo nan bon plezi...

KOU KIZIN – GRATIS – EVERETT HIGH SCHOOL

KOU KIZIN – GRATIS – EVERETT HIGH SCHOOL

Rezon: Kòmanse Travay ak $22 chak lè – Amelyore lavi fanmy ou – Vin pi Kretyen! KISA: Tounen yon Chèf...

Fèt Batèm Jezi

Fèt Batèm Jezi

‘M pap kite pou ou. Se ou k pou kite pou mwen’. Repons: Dyalòg – Asirans – Misyon   –...