1-857-312-8930 piayiti@comcast.net
Mesaj Evèk Peyi Dayiti – Degi

Mesaj Evèk Peyi Dayiti – Degi

Anons: Piayiti gen orijinal mesaj la menm si li pa parèt sou paj la. Si yon moun bezwen wè siyati...

Fèt Kris Rwa – Pawas Sent Mat

Fèt Kris Rwa – Pawas Sent Mat

Premye Dimanch Tan Lavan – Ane A

Premye Dimanch Tan Lavan – Ane A

Bònn Ane! Premye Lekti: Pwofèt Izayi chapit 2 vèsè 1 rive 5 Sòm 122 vèsè 1 rive 2, 3 rive...