1-857-312-8930 piayiti@comcast.net
Refleksyon 6e Dimanch Pak  – Ane Se

Refleksyon 6e Dimanch Pak – Ane Se

CHANTE POU LAMÈS 6e DIMANCH PAK

CHANTE POU LAMÈS 6e DIMANCH PAK

  ANTRE: Ref : Nou se yon pèp Bon Dye chwazi pou fè sèvis li. Nou se yon pèp Bon Dye...

Meditasyon 5e Dimanch Pak – Ane Se

Meditasyon 5e Dimanch Pak – Ane Se

Yon Kòmandman – Yon Sivilizasyon Jezi mande pou nou yonn renmen lòt, menm jan li renmen nou, pou genyen lapè,...

CHANTE POU LAMÈS 5e DIMANCH PAK

CHANTE POU LAMÈS 5e DIMANCH PAK

  ANTRE: Yon syèl nouvo, yon tè nouvo, Jezi vini, tout bagay nouvo (2X)   1-Mwen wè yon syèl nouvo...

Refleksyon 5e Dimanch Pak  – Ane Se

Refleksyon 5e Dimanch Pak – Ane Se

Lidè – animatè – gadyen.

Lidè – animatè – gadyen.

Chak moun se yon lidè. Kèlkeswa moun nan genyen yon lot li enfliyanse swa nan group, nan fanmiy oubyen nan...

Refleksyon 4e Dimanch Pak  – Ane Se

Refleksyon 4e Dimanch Pak – Ane Se

Refleksyon 3e Dimanch Pak  – Ane Se

Refleksyon 3e Dimanch Pak – Ane Se