TEL ::::: 1-857-312-8930
Refleksyon 2e Dimanch Pak  – Ane Se

Refleksyon 2e Dimanch Pak – Ane Se

Refleksyon Dimanch Pak  – Ane Se

Refleksyon Dimanch Pak – Ane Se

FÈT PAK 2019 – KOMINOTE AYISYEN – ÈVRÈT, MA

FÈT PAK 2019 – KOMINOTE AYISYEN – ÈVRÈT, MA

ANTRE:        Ref: Jezi resisite alelouya, amèn Ann di Bon Dye mèsi alelouya amèn 1-Ann fè lwanj pou Bon Dye...

Lekti pou Veye Paskal # 4

Lekti pou Veye Paskal # 4

Lekti Liv Pwofèt Izayi chapit 54, vèsè 5 rive 14 54:5 Bondye ki te kreye w la pral tankou yon...

FÈT RAMO – ANE SE

FÈT RAMO – ANE SE

FÈT RAMO 2019 – ANE SE   

FÈT RAMO 2019 – ANE SE   

ANTRE:Tout pèp Bon Dye ann chante lwanj pou Li. An nou pwoche jous devan Lotèl la. Ramo nan men, n’ap...

Chemen Lakwa

Chemen Lakwa

1e Estasyon: Yo kondane Jezi pou li mouri Tout moun rele, kloure li sou kwa Tout moun rele, lage Barabas...

Chante pou Lamès – 5e Dimanch Tan Karèm – Ane Se

Chante pou Lamès – 5e Dimanch Tan Karèm – Ane Se

ANTRE: Si gen youn nan nou la a ki kap di l pa janm fè peche, se li ak konsyans...

Meditasyon – 5e Dimanch Tan Karèm – Ane Se

Meditasyon – 5e Dimanch Tan Karèm – Ane Se

Nan senkyèm Dimanch Karèm sa, nap asiste 2 fòs kap goumen: fòs fizik ak fòs emosyonèl. Gason jwe sou fòs...

Refleksyon 5e Dimanch Karèm – Ane Se

Refleksyon 5e Dimanch Karèm – Ane Se