Wòl Fi yo nan Legliz Katolik

Wòl Fi yo nan Legliz Katolik

Kilè Medam yo pral chita, kòm sa dwa, sou bò tab, Legliz Katolik?