Refleksyon 26e Dimanch Tan Òdinè – Ane Se

Anpil peyi gen lwa pou pini, yon sitwayen ki pa ede yon moun ki an danje. Se egzakteman nan sa, nèg rich la la pran, nan 26 Dimanch tan odinè a. Nèg rich la pa vole lajan Laza. Li pa dwe l. Epi li pat fè l travay san l pa peye l. Wap mande ki peche nèg rich la fè? Peche nèg rich la, se kite li kite richès bouche je l. Li pa wè Laza ki kouche ak tout blese li yo devan pòtay li. Nou konn di nan lamès nou peche nan sa n panse, nan sa nou di, nan sa nou fè ak nan sa nou pa refize fè.

Parabol nèg rich la, fè nou konprann Jezi pa kondane richès. Men li vle fè nou konprann, richès ka fè nou avèg. Anpil moun jounen jodiya, fèmen je yo sou pwoblèm lòt, epi yap vin pi rich chak jou, pandan lòt la nan mizè.

M toujou ap medite sou pawòl yon pwofesè te di m nan Gran Seminè : ‘Si gen moun ki grangou toujou, lamès nou yo se teyat, se folklò, ki pa vle di anyen’. Sa fè nou konprann, kòm kretyen, nou se sitwayen tou. Nap travay pou tout moun jwenn mwayen pou yo viv byen sou tè a. Paske se sou sa, nou te fè, Bondye pral jije nou. An nou travay pou Jezi ka di nou nan dènye jou a: ‘M te grangou, ou te ban m manje ; m te toutouni, ou te abiye m ; m te malad, m te nan prizon, ou te vizite m ; m te etranje, ou te resevwa m. Vini, rantre nan bèlte Bondye Papa ki pap janm fini an.’

Pè Lorant Alfred, Dyosèz Fòlibète, Ayiti

Laisser un commentaire