Meditasyon – Premye Dimanch Karèm – Ane Se

Pawol Bondye nan premye dimanch karem nan ap ba nou yon penga. L’ap di nou si nou pa fe atansyon ak tantasyon n’ap pase lavi nou nan tenten.Jezu li menm te konnen tantasyon. Satan t’ap enteresel pou fe roch tounen pen, poul mete ajnou devanl pou l jwenn pouvwa, epi lage kol anba soti sou tet tanp la. Eksperyans Jezu a aprann nou koman pou nou lite kont tantasyon.Tantasyon nou nan tan n’ap viv la se sa nou rele twa zidol yo: lajan, pouvwa ak plezi. Yo menm ki an relasyon ak twa pyej yo satan te vle pran Jezu ladanl yo. Pandan tan karem nan Legliz mete devan nou twa mwayen lagras pou konbat tantasyon yo. twa mwayen sa yo se : lapriye, penitans ak pataj.

Lapriye-a ap ede nou konbat zidol pouvwa a. Le nou lapriye nou rekonet nou pa kapab ralize tout bagay ak sel fos ponyet nou. Li aprann nou sekre lavi-a se pa nan cheche gen pouvwa pou domine lot yo men se nan viv nan yonn renmen lot.

Pataj la ap ede nou pou nou pa tonbe nan pyej fe woch tounen pen-an. Kote Jezu te ye a te gen anpil woch. Si li te fe tout woch sa yo tounen pen Jezu t’ap genyen yon sekirite alimante pou tout res lavi li. Se sekirite sa anpil moun ap cheche le y’ap ranmasse, antase, kouri deye lajan. Pataj la ap ede nou konprann se le nap travay pou tout moun viv byen sou te-a n’ap jwenn sekirite nou tout bezwen an.

Penitans la ap ede nou konbat tantasyon plezi a. Se pou nou fe jen; Wetire sou kantite plezi nou konn pran non Selman nan manje, bwe, seks,, shopping ak teknoloji men tou nan sa ki lye ak tanperaman nou. Ou menm ki gen anpil ogey fe yon ti efo pase ogey ou anba pye. Ou menm ki pa achte figi moun, achte kek figi semen sa yo. Ou menm ki pa manje anyen ki fret, pran kek ti bagay fret pandan tan karem nan kom penitans

Si nou eksperimante twa mwayen lagras yo ki se lapriye,penitans ak pataj, lavi nou va tounen yon priye pou nou pa tonbe nan tantatayon, men ka delivre nou anba tout sa ki mal.

Amen.

Laisser un commentaire