Meditasyon – 5e Dimanch Tan Karèm – Ane Se

Nan senkyèm Dimanch Karèm sa, nap asiste 2 fòs kap goumen: fòs fizik ak fòs emosyonèl. Gason jwe sou fòs fizik la. Men fòs emosyonèl la, tounen barikad pou medam yo. Aparans fizik fi a, fè mesye yo pèdi lòlòy. Men sa pa anpeche nèg yo envante, epi aplike nenpòt vye lwa, pou kenbe medam yo sou kontwòl.

 

Gade yon lwa: ‘Si w twouve nenpòt moun kap bay zoklo, se pou w kalonnen l ak kout wòch. Nan Levanjil sa, yo mennen yon sèl moun bay Jezi. Paske li te pi fasil pou yo kenbe fi a, ki parèt fèb fizikman; menm si l te kap fè presyon emosyonèl sou yo. Yo pè pwoche nèg la, paske l ka defann tèt li.

 

Jezi ki gen kapasite pou depase ni fòs fizik ak fòs emosyonèl, envite nèg yo fè yon meditasyon, yon disènman oswa yon retrèt. Li di yo: ‘Moun ki san peche a, voye premye kout woch la.’ Tout nèg yo kraze rak, sèlman Jezi ak fi a ki rete. Jezi se sèl moun ki te ka voye premye kout wòch la, paske li fèt san peche.  Men Jezi di fi a: ‘Mwen menm tou, mwen pa kondane w.’

 

Nap fini meditasyon nou an, etan nap fè yon konsiderasyon enpòtan. Dimanch pase nou te medite sou istwa ti Banbochè a. Jodi Dimanch sa, nou chita sou levanjil fanm adiltè a, ki ka pase pou vre. Yo mete peche medam yo nan boutèy blan epi se Jezi ki vin montre mesye yo, yo pa toujou fin sen nèt. Sa se rezilta de fòs yo, fizik ak emosyonèl.

 

An n mande Bondye pou nou pa nan patipri. Nap mande l tou kouraj pou n denonse tout mal ki nan sosyete a epi pou n ka toleran bò kote tout pechè.

 

Laisser un commentaire