Lapriyè Pèp  – Dimanch Pak 

  1. Nap lapriyè pou Legliz la, temwen leve byen vivan Kris la nan mitan nasyon yo. Pou li rive al pi pre tou nèg ak fanm, nan jwenn mwayen ki pi bon ak pi fasil pou rann temwanyaj Jezi Kri sa a ki resisite a. Ansanm an nou lapriyè.

  2. Nap lapriyè pou tout chèf nasyon yo, ki gen responsabilite fè tout moun yo ansanm viv byen. Pou yo rive travay pou lavi kapab blayi nan mitan pèp yo. An nou lapriyè.

  3. Nap lapriyè pou tout moun ki malad sou tout fas tè a, ki pi pre lanmò pase lavi. Pou tout sila ki gen yon maladi ki pa ka geri. Pou Jezi ki leve byen vivan an rebay yo lavi. Nap mande l tou, pou Dimanch pak la ede yo bay lavi yo yon sans. Ansanm an nou lapriyè.

  4. Nap lapriyè pou tout moun ki gen lide touye tèt yo. Pou Bondye lavi a rele yo nan piyay lavi lap bay la nan sezon Dimanch Pak la. Pou yo wè lavi a nan bon kote. An nou lapriyè.

  5. Nap lapriyè pou kominote nou an; pou tout moun kap fete yon dat enpotan nan lavi yo; pou chak grenn moun ki gen yon pwojè espesyal. Pou nou kontinye bay temwanyaj Jezi ki leve byen vivan. Nap sonje tou, tout sila yo ki pran devan nou yo, pou Bondye akeyi yo nan paradi. Ansanm an nou lapriyè.

Laisser un commentaire