Lapriyè pèp Bondye a

Se Letenèl selman ki Bondye

Nap lapriyè pou Pap la, Evèk yo, Pè yo, Dyak yo, tout relijye ak layik angaje yo. Pou legliz la kontinye ede fidèl yo vanse sou chemen lafwa a malgre tout tantasyon avantaj ak plezi mond la vle mete devan je yo.
Ansanm an nou lapriyè.

Lòm pa viv selman ak Pen men ak Pawòl Bondye

Pou Granmèt la ede tout otorite nan leta sou fas tè a mennen pèp yo nan diyite. Pou yo pran ka tout moun ki oblije kite lakay pou al chache lavi miyò nan lòt peyi jwenn travay pou yo non selman jwenn ti moso manje men konsa tou pou yo viv nan diyite kòm pitit Bondye ki gen dwa pou bay temwanyaj pawòl Bondye a.
Ansanm an nou lapriyè

Karèm, tan lapriyè, penistans ak Pataj

Pou tout kretyen kap viv sou latè. Pou tan karèm sa a aprann yo kanpe lwen tout sa ki anpeche yo rete kole sou Bondye. Pou Lespri a gide yo pou malgre tout kalite mizè yo kapab rankontre pou yo kontinye kenbe fèm sou chemen lafwa .
Ansanm an nou lapriyè

Pou tout pèp Bondye a ki rasanble la a …. E kounyea an n’ pran yon ti tan an silans pou nou prezante entansyon pesonèl nou yo devan Granmèt la :…………….Ansanm an nou lapriyè

Laisser un commentaire