Lapriyè Pèp Bondye – 2e Dimanch Karèm Ane SE

 

  • Sa a se Pitit mwen, se pou nou koute li !

Nap lapriyè pou tout responsab Legliz la. Pou yo louvri je yo sou Jezi, koute li epi fè li konfyans nan chemen lavi a. Pou Legliz la, menm jan ak Jezi, ka chanje figi, malgre tout difikilte tè a. An nou lapriyè.

 

  • Moyiz kwè! 

Pou tout otorite leta sou latè. Pou yo respekte pouvwa Bondye ba yo, pou kondwi nasyon yo. Pou menm jan ak Moyiz, yo aprann koute Bondye epi kite limyè bon jan konpòtman  ak lajistis gide yo. Granmèt koute vwa nou.

 

  • Kenbe fèm! 

Pou tout kretyen kap viv sou latè. Pou menm jan ak Sen Pòl, yo aprann kenbe fèm nan lafwa, malgre pèsekisyon ak fènwa. Pou yo rive jwenn limyè Jezi Kri a nan fèt Pak kap vini an. Granmèt pa bliye nou.

 

  • Pou tout sila yo ki malad, pou Bondye poze men sou yo. Pou sila yo kap fete anivèsè, pou Lespri Sen klere lavi yo pi plis. Pou nou menm tou ki rasanble jodiya, pou nou chèche chemen konvèsyon nan Tan Karèm sa. Papa, koute priyè nou.

 

  • Ann pran yon ti tan silans, pou nou prezante entansyon pèsonèl nou yo devan Bondye. Nap tou sonje, sila yo ki pran devan nou, espesyalman Mizilman yo ki mouri nan peyi Nouvèl Zeland lan; pou nanm yo repoze nan lapè… Ansanm an nou rele Granmèt la.

 

 

 

Laisser un commentaire